Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2019

Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt sammanställer svensk praxis inom den humanitära rätten och belyser några av de större humanitärrättsliga trenderna under året. Årsboken syftar till att sprida kunskap i Sverige om den humanitära rätten och visa hur det arbetas med reglerna i det svenska samhället. På så sätt vill vi bidra till att respekten för reglerna stärks.
Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt sammanställer svensk praxis inom den humanitära rätten och belyser några av de större humanitärrättsliga trenderna under året. Årsboken syftar till att sprida kunskap i Sverige om den humanitära rätten och visa hur det arbetas med reglerna i det svenska samhället. På så sätt vill vi bidra till att respekten för reglerna stärks.
Publicerad: 01 jun 2020
Lästid: ca

Läs årsboken

Temat på upplagan är Genèvekonventionerna, som år 2019 fyllde 70 år. I denna upplaga ges exempel på Sveriges arbete med den humanitära rätten och svenska domar om överträdelser av den humanitära rätten, samt hur den svenska Försvarsmakten arbetar på området. Utöver detta berörs även aktuella frågor kopplade till den humanitära rätten, såsom skyddet mot kommunikationspåverkan i väpnade konflikter samt vilka utmaningar som uppkommer i förhållande till autonoma vapensystem. Boken behandlar även den 33:e Internationella rödakors- och rödahalvmånekonferensen.