Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2020

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Årsboken syftar till att öka kunskapen om den humanitära rätten och visa hur det arbetas med reglerna i Sverige. Det är vårt bidrag till arbetet med stärkandet av respekten för den humanitära rätten.

Årsboken 2020 har två teman: totalförsvar och pandemi, och innehåller tre artiklar som belyser olika aspekter av den humanitära rätten. Försvarsmakten beskriver arbetet med att integrera FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet för att engagera och skydda befolkningen. En artikel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger en överblick av det svenska befolkningsskyddet och dess koppling till den humanitära rätten. Vidare har vi en artikel som belyser de regler i den humanitära rätten som är särskilt relevanta under en pandemi.

I slutet på maj lanserade vi årsboken med ett webbinarium, där vi fördjupade oss i samtal med Utrikesdepartementet, Försvarsmakten och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och svarade på deltagarnas frågor. Här nedanför kan du se lanseringen i efterhand.

Läs årsboken 2020 (PDF)

Digital lansering av Svenska Röda Korsets årsbok i internationell humanitär rätt 2020.

För att förstå mer hur totalförsvaret och lagstiftningen hör ihop med den humanitära rätten anordnade vi på Svenska Röda Korset 13 januari 2022 en digital lunchföreläsning med Marika Ericson, Chef för Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt, Försvarshögskolan. Inspelningen av föreläsningen finns här:

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter