Framsidan av rapporten Barnfamiljers ekonomiska svårigheter

Barnfamiljers ekonomiska svårigheter

Barnfamiljers ekonomiska svårigheter

I det här dokumentet har vi sammanställt svaren ur en Sifo-undersökning gjord av Svenska Röda Korset, Majblomman, Hyresgästföreningen och Rädda Barnen.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Berättelserna om barn och deras familjer som riskerar att vräkas eller som har svårt att få pengarna att räcka till mat och kläder är just nu många. Vi är inte förvånade. Parallellt med den tilltagande inflationen har våra organisationer det senaste året sett en påtaglig ökning av antalet barnfamiljer som har svårt att klara sin försörjning.

Detta är bakgrunden till vår Sifo-undersökning “Barnfamiljers ekonomiska svårigheter” som presenterades vid en temadag i mars 2023. Presentationen blev startskottet för ett intensifierat, offentligt samtal om barnfattigdom i Sverige som vi ser som nödvändigt.

I det här dokumentet har vi sammanställt svaren ur Sifo undersökningen. Vi diskuterar också att vissa grupper av barnfamiljer är särskilt sårbara och att deras livssituation alltför sällan lyfts fram i undersökningar eller i politiska förslag.

Barnkonventionen gäller alla barn i Sverige. Ändå är det så att alltför många barn inte får sin rätt till skälig levnadsstandard tillgodosedd. Detta är mycket bekymrande och det krävs politisk handlingskraft för att Sverige ska kunna tillgodose barn deras mänskliga rättigheter. Detta är också något som lyfts i den senaste granskningen av FN:s barnrättskommitté i Geneve. Som ett led i detta arbete presenterar vi här våra gemensamma krav på nödvändiga politiska åtgärder för att minska barnfattigdomen.

 

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Åse Henell, generalsekreterare, Majblommans Riksförbund

Maria Frisk, Sverigechef, Rädda Barnen

Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset 

 

Läs publikationen (PDF)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter