Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Familjer splittras och anhöriga saknas

Vår rapport visar på de humanitära konsekvenserna av att familjer splittras och anhöriga saknas på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.
Vår rapport visar på de humanitära konsekvenserna av att familjer splittras och anhöriga saknas på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.
Publicerad: 30 aug 2019
Lästid: ca

Läs hela rapporten

Fredagen den 30 augusti 2019 uppmärksammade vi The International Day of the Disappeared och lanserade rapporten ”Humanitarian Consequences of Family Separation and People Going Missing”. Rapporten belyser humanitära konsekvenser av att familjer splittras och saknas på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration. 

Rapporten pekar på staternas skyldighet att förhindra att människor försvinner samt att arbeta för att klargöra vad som hänt de som försvunnit och stötta deras familjer. Vi ser att det finns flertalet åtgärder att vidta för att förhindra separation av familjer och att människor försvinner.

Vi rekommenderar att:

  1. Regeringen fullföljer sina åtaganden i enlighet med Säkerhetsrådets resolution gällande personer som rapporteras saknade i samband med väpnad konflikt som antogs i juni i år.
  2. Regeringen implementerar sina åtaganden enligt det globala migrationsramverket för säker, ordnad och reguljär migration.
  3. Svenska myndigheter ser till att anhöriga till personer som saknas får rätt stöd, samt underlättar för dem att utöva sina rättigheter vad gäller rätten att få veta vad som har hänt. 
  4. Svenska myndigheter underlättar tillgång till personuppgifter så att efterforskningsverksamhet kan utföras effektivt i enlighet med redan befintligt mandat.