Stora händer om små knäppta händer

Längd på uppehållstillstånd – en europeisk jämförelse

Längd på uppehållstillstånd – en europeisk jämförelse

Vår kartläggning jämför längden på tidsbegränsade tillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande och hur de skiljer sig åt mellan olika EU-länder.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Sammantaget visar kartläggningen att den genomsnittliga tillståndslängden i andra EU-länder är fem år för flyktingar och tre år för alternativt skyddsbehövande. Att jämföra med Sveriges tre år respektive 13 månader.

Med den tillfälliga lagen som trädde i kraft 2016 infördes i Sverige tidsbegränsade, istället för permanenta, uppehållstillstånd för flyktingar och alternativt skyddsbehövande. I Sverige beviljas idag flyktingar uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i 13 månader. Den parlamentariska kommitté om den framtida migrationspolitiken som ska lämna sitt förslag i augusti 2020 ska bland annat ta ställning till om skyddsbehövande ska beviljas tidsbegränsade eller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Förslaget som, enligt uppgifter i media, nu ligger på bordet är att fortsatt tillämpa den längd på uppehållstillstånd som infördes i den tillfälliga lagen vilket alltså är betydligt kortare än genomsnittet i övriga EU-länder.

Regeringen har, liksom flera partier, framhållit att Sverige inte bör ha en lagstiftning som skiljer sig avsevärt från andra europeiska länder. Mycket fokus har lagts vid att vår lagstiftning inte bör vara mer generös än andras. Med det förslag som nu är aktuellt riskerar dock Sverige istället att sticka ut åt andra hållet. Konsekvenserna kommer att bli ett stort humanitärt lidande, en ökad psykisk ohälsa och en försämrad etablering. De slutsatserna kan vi dra efter att ha sett konsekvenserna av den tillfälliga lagen.

Läs kartläggningen (PDF)