Två kvinnor pratar i motljus

Lokal kraft i krisen

Lokal kraft i krisen

Erfarenheter av coronapandemin i socioekonomiskt utsatta områden 2020 – 2021.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Röda Korset arbetar i 30 socioekonomiskt utsatta bostadsområden runtom i Sverige. I den här rapporten berättar vi om erfarenheter av coronapandemin i några av dessa områden, från utsatthet till handlingskraft och tillvägagångssätt som fungerat.

Syftet med rapporten är att skildra hur coronapandemin har drabbat människor i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och undersöka vilken roll lokalt engagemang och samverkan har spelat för krishanteringen i områdena. Rapporten ger en fördjupad bild av de insatser som har gjorts och de behov som framkommit i några bostadsområden med särskild utsatthet i Sverige under pandemin.

Dessa insatser har genomförts av Röda Korset och lokala samarbetspartners i samverkan med näringslivet och vissa fall akademin. Målet är inte att ge en heltäckande bild av alla insatser som har genomförts, utan snarare att olika exempel på handlingskraft får visa på framgångsrika arbetssätt och tjäna som vägledning för fortsatt arbete. 

Läs hela rapporten (PDF)

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter