Händer och arm på person som överlevt tortyr

Tillgång till vård för tortyröverlevare

Tillgång till vård för tortyröverlevare

Studier visar att många av de som flytt till Sverige bär på trauma kopplat till tortyr. Samtidigt varierar möjligheten för tortyröverlevare att få rätt typ av vård beroende av vilken region de bor i. Detta visar en ny kartläggning gjord av Svenska Röda Korset.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Den 26 juni är det den internationella dagen för stöd till tortyröverlevare. Inför detta släpper Röda Korset en nationell kartläggning över vårdmöjligheterna för tortyröverlevare i Sverige.

Kartläggningen är gjord genom en nationell enkät som gick ut till samtliga regioner våren 2022, och visar att vården ser väldigt olika ut beroende på vilken region man bor i. I regioner där specialistmottagningar finns bedöms kunskapen om vård för tortyröverlevare vara bra. I andra regioner bedöms kunskapen vara låg. 

Konsekvenserna av låg kunskap kan bli att tortyröverlevare tvingas vänta i år på att få rätt behandling och att de slussas runt mellan olika vårdinrättningar. Detta kan leda till att de utvecklar så kallat posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Kartläggningen visar också att vården är organiserad på ett sätt som i vissa regioner omöjliggör holistisk behandling. I vissa regioner kan man till exempel inte genomgå psykologisk behandling samtidigt som man genomgår vissa somatiska behandlingar.  

Utifrån undersökningens resultat har Röda Korset tre rekommendationer till hälso- och sjukvårdsregionerna: 

  1. Synliggör tortyröverlevare tydligare.
  2. Erbjud vård till tortyröverlevare på lika villkor, utan diskriminering.
  3. Prioritera resurser till tortyrskaderehabilitering.

Läs hela rapporten (PDF)