Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sökresultat

2228 Sökresultat
Rensa

Långsiktigt stöd till det civila samhället

Läs våra synpunkter på departemenstpromemorian Långsiktigt stöd till det civila samhället

Ekonomiska sanktioner mot terrorism

Läs våra synpunkter

Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över delbetänkandet av aggressionsbrottsutredningen, SOU 2018:33, och ...

Myndighetsgemensam regional indelning

Svenska Röda Korset lämnar synpunkter på slutbetänkandet om Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå ...

Säkerhetshöjande åtgärder inom civila samhället

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom civila ...

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra funktioner

Mot bakgrund av internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens erfarenheter genom initiativet Health Care in Danger, som ...

Röda Korsets yttrande över Klarlagd identitet

Svenska Röda Korset vill med anledning av våra erfarenheter från verksamheter inom migrationsområdet framföra följande ...

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att lämna synpunkter på DS 2017:62, och vill med anledning av detta framföra följande.

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss och vill med anledning av ...

Röda Korsets yttrande över Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription

Svenska Röda Korset har beretts tillfälle att yttra sig över SOU 2017:84 och vill med anledning av detta framföra följande ...