Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Katastrofhjälp och mat når fram till människor Sydsudan.

Kris och katastrof

Som världens främsta katastroforganisation är vi snabbt på plats och hanterar konsekvenser av stormar, naturkatastrofer och andra extremväder, som torka och översvämningar.
Som världens främsta katastroforganisation är vi snabbt på plats och hanterar konsekvenser av stormar, naturkatastrofer och andra extremväder, som torka och översvämningar.

Vi arbetar målinriktat för att minska risker för att kris och katastrof ska uppstå och för att stärka människors och samhällens motståndskraft mot kriser, och återhämtningsförmågan efteråt.

När krig och konflikt råder finns vi på plats för att hjälpa människor som drabbas. Tack vare miljontals volontärer i 191 länder kan vi snabbt bistå med mat, vatten och sjukvård i skottlinjen.

Vi arbetar också för att skydda människors rättigheter genom att påverka stater och andra aktörer så att krigets lagar följs och civilbefolkningen skyddas.

En rörelse – Sju gemensamma grundprinciper

De sju grundprinciperna

Artiklar