Folkhälsoresan – nyheter

2023-05-19:

Vi åker på sommarturné.

Folkhälsoresan åker på sommarturné

2022-09-29:

Ny projektledare på Clowner utan Gränser

Nya kollegor på kansliet

2022-09-29:

Vi rullar igång.

Folkhälsoresan rullar igång

2022-03-03:

Folkhälsoresan lanseras.

Lansering av Folkhälsoresan