Volontärer krisförbereder för krig i Sverige

Varför förbereder vi oss för kris och krig?

Varför förbereder vi oss för kris och krig?

Att samhället kan drabbas av kriser är nog många medvetna om. Men varför behöver vi förbereda oss för krig?

Ända sedan Röda Korset och Genèvekonventionerna blev till har Röda Korset på olika sätt förberett sig för, och arbetat med, att bistå människor som drabbats av kris och konflikt. Henri Dunant, Röda Korsets grundare och initiativtagare till konventionerna, insåg nämligen att om hjälpen till krigets offer skulle bli effektiv, måste den förberedas redan i fredstid.

I Genèvekonventionerna med tilläggsprotokoll finns de regler som möjliggör för nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar, som Svenska Röda Korset, att bistå i det humanitära arbetet under väpnade konflikter. Oavsett om kriget känns avlägset eller nära ska Röda Korset vara berett att hjälpa till om det skulle bryta ut.

Reglerna i Genèvekonventionerna tillhör den så kallade internationella humanitära rätten, eller ”krigets lagar”. Dessa regler gäller i alla väpnade konflikter, oavsett hur konflikten har uppkommit. Läs mer om krigets lagar

Jämfört med andra organisationer har Röda Korset en särställning, just utifrån att vi i Genèvekonventionerna pekas ut som särskilt ansvariga för stöd vid krig. Bland annat kan Röda Korset genomföra insatser för att erbjuda humanitärt bistånd till civilbefolkningen och andra skyddade personer under en väpnad konflikt, och tillsammans med statliga myndigheter omhänderta, evakuera och vårda sårade och sjuka. Röda Korset har även en särskild roll inom efterforskning av förlorade personer, och i att försöka återupprätta kontakt mellan och bidra till återförening av anhöriga som har förlorat kontakten till följd av en konflikt. Vi ska även sprida kunskap om och säkerställa respekt för den internationella humanitära rätten och de skyddsemblem som finns för att signalera skydd under krig (såsom det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen). Reglerna är också tydliga med att staterna runt om i världen ska stötta och underlätta Röda Korsets arbete. Och om kriget drabbar ska t.ex. även humanitär hjälppersonal respekteras och skyddas. Läs mer om Röda Korsets ställning i den humanitära rätten.
 
Vid sidan av bestämmelserna i folkrätten så säger även svensk lagstiftning att Svenska Röda Korset har särskilda ansvar vid väpnad konflikt. Bl.a. ska vi kunna stödja totalförsvarets sjukvård och bistå inom befolkningsskydds-verksamheten. Svenska Röda Korset har också ett ansvar för den så kallade nationella upplysningsbyrån, som hanterar information om personer som har frihetsberövats under väpnad konflikt (såsom krigsfångar). Läs mer om Nationella upplysningsbyrån. 

Om Sverige skulle hamna i en väpnad konflikt, och höjd beredskap råder, är Röda Korsets roll att bistå civilbefolkningen och att möta de humanitära behoven. Detta gör vi genom vår befintliga lokala och nationella krisberedskapsorganisation. Svenska Röda Korset är en del av Sveriges totalförsvar, men arbetar även i ett läge av väpnad konflikt utifrån våra grundprinciper

För att Röda Korset ska kunna agera vid de allra mest allvarliga händelser, såsom vid väpnad konflikt, krävs att vi är förberedda i vardagen och att vi kan erbjuda stöd även vid olyckor och samhällskriser. De senaste åren har vi bistått samhället vid flera större och mindre kriser, såsom vid attentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017, skogsbränderna 2018, under coronapandemin och under Ukrainakrisen 2022. Läs mer om våra krisinsatser.    
 
För att även i framtiden kunna utföra våra grundläggande uppdrag, att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa och säkerställa respekten för varje människas värdighet, måste vi ständigt se över och stärka vår roll, såväl i vardag som i kris.

Lär dig om vårt arbete inom krisberedskap