Barn kramar om sin mamma, i bakgrunden ser vi ruiner och en röda kors-bil.

Vi får aldrig sluta bry oss

Vi får aldrig sluta bry oss

Nyheterna fylls av barn som dödas och sjukhus som bombas. Det här måste få ett slut. Även krig har regler.

Det bästa vore om krig inte fanns. Men så länge de finns hjälper krigets lagar till att rädda liv. Civila ska skyddas och sjukhus skonas. Hjälparbetare ska komma fram utan att attackeras. 

Sedan Röda Korset grundades för mer än 160 år sedan har vi kämpat för att hjälpa drabbade och göra krig lite mindre omänskliga. Idag pågår fler konflikter än någonsin tidigare, där brott mot krigets lagar sker varje dag. I fjol dödades 255 hjälparbetare, många av dem våra egna kollegor.

Vi får aldrig sluta bry oss. Det handlar om liv – och vår medmänsklighet.

Det här kan du bidra till

Ju fler vi är som bryr oss om att det finns regler i krig, desto större chans att de följs och att liv kan räddas. Stå upp med oss och bidra till att:

  • Rädda liv och ge hopp. Röda Korset når fram där ingen annan kan. Ett unikt mandat i krigets lagar gör det möjligt. Vi ger vård och nödhjälp, besöker krigsfångar, hjälper till att hitta saknade och återförenar familjer.
  • Sprida kunskap. Vi finns i hela världen. Som opartiska och neutrala utbildar vi såväl gerillagrupper som regeringar om krigets lagar. Även i Sverige behöver fler lära sig om vad som gäller för att skydda civila i krig.
  • Förändra världen. Vi kämpar för att minska lidandet i krig på flera sätt. En viktig insats är att se till att alla drabbade får den hjälp de behöver, oavsett till exempel kön eller ålder. 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du stöttar vårt arbete med att informera om krigets lagar världen över, men du räddar även liv i krigsdrabbade områden.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp
Ambulans med skotthål

Snabba fakta om krigets lagar

Vad är krigets lagar?
Kvinna lär ut krigets lagar

Allt om krigets lagar

Krigets lagar