Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Stöd till återvändande

Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.
Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.

Vi arbetar för att ett återvändande ska vara så värdigt och humant som möjligt. Alla som vill eller tvingas återvända ska kunna få korrekt information om vilka regler som gäller och vilket stöd man har rätt till.

Vi kan ge individuellt anpassat stöd till dig som fått avslag på asylansökan eller av andra skäl står inför ett eventuellt återvändande genom:

  • Neutral information och rådgivning.
  • Juridiskt ombud under vissa förutsättningar i enskilda ärenden
  • Praktisk hjälp inför återvändandet i hemlandet, exempelvis hjälp att ordna med intyg och stöd i kontakter med myndigheter.
  • Hjälp att kontakta Röda Korset eller Röda Halvmånen i hemlandet för information innan resan, stöd i kontakter med myndigheter och andra organisationer.
  • I vissa fall praktisk hjälp i hemlandet i form av rådgivning, hämtning på flygplats, matpaket eller annat, beroende på vilket land det gäller.

 

Stärkt stöd till individer

Svenska Röda Korset fortsätter stärka stödet till individer som förväntas återvända på grund av avslag på asylansökan i Sverige genom projektet AMIRA (Assisting Migrants in Return and Asylum), finansierat av EU fonden AMIF. Satsningen mellan 2020-2022 fokuserar till att stärka individens återhämtningsförmåga genom juridiskt, psykosocialt och praktiskt stöd till återvändande – i Sverige och på internationell nivå.

 

Kontakta oss

Har du frågor om återvändande?

Mejla till oss alla dagar eller ring oss på onsdagar kl. 09.00–12.00.

Händer. Stöd i kris.
Krisstöd

En akut krissituation så som en olycka eller en svår händelse innebär för de flesta människor stort lidande och ibland extrem stress. Krisstöd är ett psykologiskt stöd och en del av vår krisberedskap.

Läs mer