Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Man håller barn i famnen

Stöd till återvändande

Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.
Du har rätt att söka asyl i ett annat land och få dina asylskäl prövade. Det är en mänsklig rättighet. I Sverige ansöker du om asyl hos Migrationsverket.

Har du frågor om asyl?

Ring 020-415 000 

Öppettider

Tisdag, onsdag, torsdag kl. 09.30–12.00.
Onsdagar kl.15.00–17.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Övriga frågor

Mejla oss på info@redcross.se eller ring 0771-19 95 00 alla vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Vi arbetar för att ett återvändande ska vara så värdigt och humant som möjligt. Alla som vill eller tvingas återvända ska kunna få korrekt information om vilka regler som gäller och vilket stöd man har rätt till.

Vi kan ge individuellt anpassat stöd till dig som fått avslag på asylansökan eller av andra skäl står inför ett eventuellt återvändande genom:

  • Neutral information och rådgivning.
  • Juridiskt ombud under vissa förutsättningar i enskilda ärenden
  • Praktisk hjälp inför återvändandet i hemlandet, exempelvis hjälp att ordna med intyg och stöd i kontakter med myndigheter.
  • Hjälp att kontakta Röda Korset eller Röda Halvmånen i hemlandet för information innan resan, stöd i kontakter med myndigheter och andra organisationer.
  • I vissa fall praktisk hjälp i hemlandet i form av rådgivning, hämtning på flygplats, matpaket eller annat, beroende på vilket land det gäller.