Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Söka efter saknade familjemedlemmar

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa dig att efterforska saknade familjemedlemmar på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa dig att efterforska saknade familjemedlemmar på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

Information till dig som är i kontakt med dina anhöriga i ett konfliktområde
Vi uppmanar dig som idag är i kontakt med dina anhöriga i ditt hemland eller i grannländer att ha uppdaterad information om var dina familjemedlemmar befinner sig och vart de planerar att förflytta sig, samt att ni har varandras kontaktuppgifter för telefon, mejl och sociala medier, gärna sparade på flera ställen. Då blir det enklare för er att återetablera kontakten exempelvis om internet eller telefonnätet slutar att fungera eller begränsas under en längre tid. 

 

Specifik information rörande konfliktdrabbade Sudan
Till dig som har förlorat kontakten med dina anhöriga i Sudan är budskapet från Internationella rödakorskommittén (ICRC) att förhoppningen är att de allra flesta kommer kunna återetablera kontakten själva på egen hand när nätverken är stabila. Kommunikationsnätverken i Sudan fungerar fortfarande, även om det är med återkommande avbrott. På grund av el- och bränslebrist kan många ha svårigheter med att ladda sina telefoner och därmed kommunicera med sina släktingar.

Det pågår efterforskningsverksamhet på flera håll i Sudan. ICRC och frivilliga från Sudanesiska Röda Halvmånen erbjuder telefontjänster inom och utom landet till sårade soldater på sjukhus och i flyktingläger där både internflyktingar och flyktingar från andra länder vistas. Här kan du läsa mer om ICRCs arbete i Sudan. 

Efterforskningsförfrågningar kan tas emot av Svenska Röda Korset och skickas till ICRC i Khartoum endast när det finns misstanke om att en nära anhörig har frihetsberövats; när det med säkerhet finns vetskap om att en nära anhörig avlidit eller när den person som ska efterforskas är ett ensamkommande barn.

I övriga situationer kan vi ta emot din förfrågan och göra en registrering hos Svenska Röda Korset i väntan på att vi kan skicka förfrågningar till Sudan. Vi kommer uppdatera den här sidan så snart ICRC och Sudanesiska Röda Halvmånen meddelar att de har möjlighet att ta emot förfrågningar.

Om du inte har kontakt med dina anhöriga och vill öppna ett efterforskningsärende behöver vi ha följande information:

  • Vilken var den senaste adressen den saknade personen bodde på? Här är det bra att ha så mycket information som möjligt (vilken gata, vilket område, hur ser huset ut, nära någon moské/affär, grannar)
  • Vilket datum förlorade ni kontakten? Var precis befann sig den saknade personen då?
  • Innan ni förlorade kontakten, pratade ni om vart familjen skulle kunna bege sig?
  • Har ni fått information från någon annan om vart den saknade personen kan ha begett sig? Skriv gärna upp denna information, vem som gav den och personens kontaktuppgifter.

Du som inte har lyckats att komma i kontakt med dina anhöriga i Sudan kan kontakta Svenska Röda Korset via vår Migrationsrådgivning, onsdagar kl. 09:00 – 12:00 eller genom att fylla i vårt kontaktformulär så kontaktar vi dig så snart vi kan.

 

 

 

 

 

 

 

ICRC erbjuder gratis telefonsamtal till migranter och flyktingar så de kan ringa sina familjer.
Kontakta oss för råd och hjälp med efterforskning

Genom att förbereda dig innan du kontaktar oss går processen snabbare. Här kan du läsa om vilken information vi behöver från dig.

Läs mer
Splittrad familj återförenas i en varm återförening i Benghazi hamn.
Tips på hur du själv kan söka efter din familj

Innan du kontaktar oss behöver du samla så mycket information som du kan på egen hand. Här får du tips på hur du kan göra.

Läs mer
Ett barn får hjälp att skriva ett Rödakorsmeddelande
Så här letar vi efter saknade anhöriga

Röda Korset eller Röda halvmånen letar på många olika sätt.

Läs mer
Verktyg för familjeåterförening i Cox's Bazar.
Intyg om fångenskap

Krigsfångar, politiska fångar eller andra fängslade kan få ett intyg som bekräftar detta.

Läs mer
Ensamkommande spelar volleyboll.
Efterforskning för ensamkommande barn

Vi letar efter familjer till ensamkommande barn endast på begäran av det ensamkommande barnet.

Läs mer

Medan du väntar på svar

All efterforskning tar lång tid. Ibland kan det bero på att det är stora avstånd till vissa geografiska områden eller att väderförhållandena gör det svårt att ta sig till vissa områden under delar av året. Andra gånger kan det bero på att Röda Korset inte kan ta sig till vissa områden på grund av rådande säkerhetsläge.

Under tiden som du väntar på svar, är det viktigt att du håller kontakten med oss. Om du får ny information om din familj eller om du får kontakt med dem, är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt.

Ta gärna kontakt med Röda Korset på orten där du bor för att vara med på olika aktiviteter eller bli volontär. Här kan du se vad vi har för aktiviteter på din ort, som du kan vara med på under tiden du väntar:

Aktiviteter för gemenskap

Att mötas och ta en promenad tillsammans, gå på simskola eller cykelskola kan bryta mönster och ge ny kraft.

Aktiviteter för gemenskap