Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Söka efter saknade familjemedlemmar

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa dig att efterforska saknade familjemedlemmar på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa dig att efterforska saknade familjemedlemmar på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

Information till dig som är i kontakt med dina anhöriga i ett konfliktområde
Vi uppmanar dig som idag är i kontakt med dina anhöriga i ditt hemland eller i grannländer att ha uppdaterad information om var dina familjemedlemmar befinner sig och vart de planerar att förflytta sig, samt att ni har varandras kontaktuppgifter för telefon, mejl och sociala medier, gärna sparade på flera ställen. Då blir det enklare för er att återetablera kontakten exempelvis om internet eller telefonnätet slutar att fungera eller begränsas under en längre tid.

Aktuella kriser – saknade anhöriga

Här kan du läsa om den hjälp vi kan ge dig som letar efter saknade anhöriga i aktuella krisområden.

Läs mer
ICRC erbjuder gratis telefonsamtal till migranter och flyktingar så de kan ringa sina familjer.
Kontakta oss för råd och hjälp med efterforskning

Genom att förbereda dig innan du kontaktar oss går processen snabbare. Här kan du läsa om vilken information vi behöver från dig.

Läs mer
Splittrad familj återförenas i en varm återförening i Benghazi hamn.
Tips på hur du själv kan söka efter din familj

Innan du kontaktar oss behöver du samla så mycket information som du kan på egen hand. Här får du tips på hur du kan göra.

Läs mer
Ett barn får hjälp att skriva ett Rödakorsmeddelande
Så här letar vi efter saknade anhöriga

Röda Korset eller Röda halvmånen letar på många olika sätt.

Läs mer
Verktyg för familjeåterförening i Cox's Bazar.
Intyg om fångenskap

Krigsfångar, politiska fångar eller andra fängslade kan få ett intyg som bekräftar detta.

Läs mer
Ensamkommande spelar volleyboll.
Efterforskning för ensamkommande barn

Vi letar efter familjer till ensamkommande barn endast på begäran av det ensamkommande barnet.

Läs mer

Medan du väntar på svar

All efterforskning tar lång tid. Ibland kan det bero på att det är stora avstånd till vissa geografiska områden eller att väderförhållandena gör det svårt att ta sig till vissa områden under delar av året. Andra gånger kan det bero på att Röda Korset inte kan ta sig till vissa områden på grund av rådande säkerhetsläge.

Under tiden som du väntar på svar, är det viktigt att du håller kontakten med oss. Om du får ny information om din familj eller om du får kontakt med dem, är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt.

Ta gärna kontakt med Röda Korset på orten där du bor för att vara med på olika aktiviteter eller bli volontär. Här kan du se vad vi har för aktiviteter på din ort, som du kan vara med på under tiden du väntar:

Aktiviteter för gemenskap

Att mötas och ta en promenad tillsammans, gå på simskola eller cykelskola kan bryta mönster och ge ny kraft.

Aktiviteter för gemenskap