Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Två flickor och en häst i Röda Korsets integrationsprojekt.

För dig som är ensamkommande

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Kontakta oss

Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Tisdag, onsdag och torsdag kl.09.30–12.00. Onsdag kl.15.00–17.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Infoservice

Övriga frågor

Mejla eller ring oss, alla vardagar kl.10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Vi hjälper endast till att leta efter anhöriga till dig som är ensamkommande på din begäran. Efterforskningen görs alltså endast om du som ensamkommande barn själv vill det. Vi kommer inte att leta efter din familj om någon annan ber oss att göra det, till exempel Migrationsverket, socialtjänsten, boendepersonal eller din gode man.

Din gode man har en viktig roll när du vill leta efter din familj. Din gode man ska vara ett vuxenstöd och hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter. Att leta efter anhöriga tar oftast lång tid. Det är därför viktigt att du pratar med din gode man och berättar om du får mer information om din familj eller om du får kontakt med dem.

Vi kan hjälpa dig att söka efter din familj om:

  • Du är nära anhörig till den eller de du letar efter.
  • Du har förlorat kontakten med den eller de du letar efter på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.
  • Den eller de du letar efter finns utanför Sverige.

Vi kan efterforska din familj oavsett om du är asylsökande, har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd eller om du fått avslag på din asylansökan i Sverige.

Vi letar inte efter anhöriga när kontakten brutits på grund av familjerelaterad problematik.

Om du förlorat kontakten med din familj i samband med en båtolycka på Medelhavet är det viktigt att du tar kontakt med Röda Korset så snart som möjligt. Vi behöver så utförliga uppgifter som möjligt om resan och när olyckan ägde rum. 

När du har fyllt 18 år kommer vi att ha kontakt direkt med dig, innan dess sker kontakten via din gode man. Därför är det viktigt att vi har ditt telefonnummer och din aktuella adress.