Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

ICRC erbjuder gratis telefonsamtal till migranter och flyktingar så de kan ringa sina familjer.

Råd och hjälp med efterforskning

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.
Har du frågor om efterforskning av saknade anhöriga?

Ring oss på 020-415 000

Öppettider

Tisdag, onsdag, torsdag kl.09.30–12.00.
Onsdag kl.15.00–17.00 är telefonen öppen särskilt för unga personer.

Övriga frågor

Mejla oss på info@redcross.se eller ring oss på 0771-19 95 00 alla vardagar kl. 10.00–12.00 och 13.00–16.00.

Information vi ger dig

Vi informerar om hur sökandet går till och vilken information vi behöver för att kunna utföra arbetet.

Vi kan hjälpa dig att söka efter din familj om:

 • Du är nära anhörig till den eller de du letar efter.
 • Du har förlorat kontakten med den eller de du letar efter på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.
 • Den eller de du letar efter finns utanför Sverige.

Vi kan efterforska din familj oavsett om du är asylsökande, har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd eller om du fått avslag på din asylansökan i Sverige.

Vi letar inte efter anhöriga när kontakten brutits på grund av familjerelaterad problematik.

Om du förlorat kontakten med din familj i samband med en båtolycka på Medelhavet är det viktigt att du tar kontakt med Röda Korset så snart som möjligt. Vi behöver så utförliga uppgifter som möjligt om resan och när olyckan ägde rum.

Innan du kontaktar oss

När du kontaktar oss för att få hjälp med efterforskning behöver vi få veta:

 • Ditt fullständiga namn och din ålder.
 • Vem eller vilka familjemedlemmar som du letar efter.
 • När du senast hade kontakt med din familj.
 • Var familjen befann sig när du senast hade kontakt med dem.
 • Hur du senast hade kontakt med din familj (telefon, personlig kontakt, information via tredje person).
 • Om varför kontakten bröts.
 • Vad du själv har gjort för att få kontakt med din familj.

Vid samtalet avgör vi om det finns tillräckligt med information för att boka ett besök hos oss och påbörja arbetet med att leta efter din familj.

Om ett möte bokas är det viktigt att du tar med dig din ID-handling. Om god man är med ska även han eller hon ha med sig ID-handling och kopia på sitt förordnande. Ett besök brukar ta ca två timmar.

Innan mötet behöver du skriva ner detta:

 • Fullständigt namn, ålder och släktskap på de familjemedlemmarna som du letar efter.
 • En detaljerad beskrivning av den senaste adressen. Det är bra om du redan innan besöket ritar en karta/ beskrivning över hur man hittar till den senast kända adressen. Information som behövs är t.ex. var den senast kända adressen ligger i förhållande till andra kända byggnader/platser såsom skola, moské/kyrka, marknadsplats, biograf, hotell, busstation etcetera.
 • Namn och kontaktuppgifter till någon i det aktuella landet, som kan tänkas ha information om din familj.
 • Var och när den senaste kontakten med din familj ägde rum.

Du kan kontakta oss i frågor om efterforskning genom att trycka här.

Efterforskning tar lång tid. Under tiden du väntar på svar är det viktigt att du kontaktar oss om du får ny information om din familj. Här kan du se vad Röda Korset på din ort har för aktiviteter som du kan vara med på under tiden du väntar.

Hitta aktiviteter på din ort