Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Även krig har regler

Även i krig finns det regler som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Men krigets lagar handlar också om mycket annat.​
Även i krig finns det regler som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera sjukvården. Men krigets lagar handlar också om mycket annat.​

Vad menas egentligen med krigets lagar?​

Krigets lagar är ett annat namn för ”den internationella humanitära rätten”. Det är regler som har till syfte att humanisera krigföringen och begränsa lidandet i väpnade konflikter. Självklart vore det bäst om krig inte fanns, men så länge krig finns bidrar alltså krigets lagar till att göra dem mindre hemska. Reglerna säger bland annat vilka som är skyddade och inte får anfallas, och att man inte får använda vilka vapen som helst. Krigets lagar tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten. Reglerna gäller bara i krig och de flesta reglerna finns i Genèvekonventionerna.

Rör det här sjukvården också?​

Ja, i högsta grad. Krigets lagar slår fast att sjukvårdspersonal, patienter, sjuktransporter och sjukhus ska skyddas. Sårade och sjuka måste tas omhand. Den som har störst behov av vård ska få det först – oavsett om det är en vän eller fiende.​

Vad säger krigets lagar om skyddsemblem?​

Att dessa måste respekteras. Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen på en vit botten är skyddsemblem och markerar skyddet för sjukvård i krig. Personer, byggnader eller föremål som bär dessa emblem ska skyddas av parterna.​

Finns det fler grundregler att lägga på minnet?​

Krigets lagar innebär till exempel också att: ​

  • Civilbefolkningen ska skyddas och att civila objekt inte får anfallas. ​
  • Mord, tortyr, stympning, gisslantagning samt grym och förnedrande behandling är förbjudet​.
  • Den som inte längre deltar i striderna ska skyddas.​
  • Det är förbjudet att använda vapen eller stridsmetoder som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Till exempel så är kemiska stridsmedel förbjudna.​

Här kan du läsa mer om krigets lagar, när och vilka de gäller, vad som händer om man bryter mot reglerna och varför detta är viktigt: