Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Tortyr – så drabbar det

Tortyr är alltid förbjudet enligt internationell rätt, ändå torteras människor i en majoritet av världens länder. Slag, sparkar, sexuellt våld, skendränkningar, isolering och att hindras från att sova är exempel på tortyrmetoder som människor utsätts för. 
Tortyr är alltid förbjudet enligt internationell rätt, ändå torteras människor i en majoritet av världens länder. Slag, sparkar, sexuellt våld, skendränkningar, isolering och att hindras från att sova är exempel på tortyrmetoder som människor utsätts för. 

Vad är tortyr? 

Tortyr är en av de grövsta och mest avskyvärda kränkningar en människa kan utsättas för och innebär att tillfoga någon allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, i syfte att erhålla information eller bekännelse, utöva påtryckning, hota eller förnedra personen. Tortyr är helt förbjudet inom folkrätten, både inom de mänskliga rättigheterna och inom den humanitära rätten. 

Hur påverkar det en människa att utsättas för tortyr? 

- Den som överlever tortyr tappar ofta tilltron till andra människor och till sig själv. Man kan plågas av mardrömmar, påträngande minnen och kan ha en känsla av att vara förstörd för alltid. Följderna blir väldigt allvarliga, både för den som utsatts direkt och för familjemedlemmar och andra anhöriga, säger Therése Landin som är verksamhetschef på Röda Korsets behandlingscenter i Skellefteå. 

Tortyren är ett trauma och de som överlevt drabbas ofta av det som kallas posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. Man kan plågas av minnen, flashbacksskräck och andra obehagliga känslor från tortyren. Det är vanligt att ha problem med sömnlöshet och tillit till andra människor. Många som drabbats av tortyr berättar att det kan vara svårt att känna positiva känslor överhuvudtaget.  

Vad gör vi på Röda Korset? 

En del av dem som kommer till Sverige som flyktingar och asylsökande lider av sviterna efter övergrepp och tortyr. I en forskningsstudie som utfördes av Röda Korsets Högskola 2016 uppgav drygt 30 procent bland nyanlända från Syrien att de blivit utsatta för tortyr, eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffningRöda Korset har sex behandlingscenter för krigsskadade och torterade på olika platser i Sverige, en del, men långt ifrån alla som behöver, kommer till våra center för att få rehabilitering och vård.  

På våra behandlingscenter kan man även genomgå en så kallad tortyrskadeutredning där ens psykologiska och fysiska skador från tortyr dokumenteras. En sådan dokumentation kan vara viktig för att bevisa att man utsatts för brottet tortyr, för att få upprättelse eller för att förhindra att en person skickas tillbaka till ett land där hen kan riskera att utsättas för tortyr. Frågan om upprättelse och att förövare kan ställas till svars är viktig för många av dem vi på Röda Korset möter, därför vill vi att ett särskilt tortyrbrott ska införas i svensk lag. 

Våren 2020 invigdes Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering för att stärka forskningen och arbetet med rehabilitering av personer som drabbats av tortyr. 

Röda Korset arbetar för:

  • att tortyröverlevare ska få rätt till rehabilitering, oavsett var de bor och oavsett deras juridiska status i Sverige 
  • att det ska införas ett särskilt tortyrbrott i Sverige så att tortyröverlevare kan få rättslig upprättelseEtt sådant brott finns redan i Norge, Finland och Danmark.  
  • att förbättra kunskapen om tortyrskador, hur de identifieras och deras effekterhos bland annat vården, domstolar, polisen och i asylprocessen.