Avslag på asylansökan - återvändande

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Läs rapporten (PDF) Report in English (PDF)

Röda Korset har sedan 2008 bedrivit återvändandeprojekt. 

I arbetet med stöd till dem som ska återvända samarbetar vi med andra Rödakors-och Rödahalvmåneföreningar, Internationella Rödakors-och Rödahalvmånefederationen (härefter IFRC) och Internationella Rödakorskommittén (härefter ICRC), svenska myndigheter, andra organisationer både nationellt och internationellt.

Individens behov är centrala och är Röda Korsets utgångspunkt. Vi ger vägledning och stöd till personer som fått avslag på sin asylansökan, när personen efterfrågar sådant stöd. Vi kan erbjuda egen juridisk rådgivning, ge information om asyl-och återvändandeprocessen, stöd i kontakter med myndigheter och psykosocialt stöd. Inom projektet har operativt stöd kunnat ges särskilt av våra systerföreningar och IFRC i Serbien, Kosovo, Makedonien, Ryssland och Irak där återvändare har behövt stöd.

Vi vet, genom regelbundna uppföljningar med dem som återvänt, att stödet gör skillnad och ökar möjligheten till en god återintegration.

Våra rekommendationer understryker bland annat vikten av att hänsyn tas till individuella behov vid planering och verkställighet och att en förbättrad och utökad samverkan sker mellan olika aktörer.

Rapporten skrivs inom ramen för projektet Röda Korsets Nätverk vid Återvändande II (2013 – juni 2015). Projektet delfinansieras av Europeiska återvändandefonden.

Frivilliga rusar mot dörr i krisinsats

Läs Röda Korsets ståndpunkter

Fakta och ståndpunkter