Två kvinnor jobbar som hållbarhetsambassadörer

Ambassadörer för hållbar utveckling

Ambassadörer för hållbar utveckling

Sedan våren 2017 har Röda Korset haft frivilliga hållbarhetsambassadörer vars främsta uppgift är att inspirera, engagera och stötta kretsar i deras hållbarhetsarbete.

Uppdrag: omställning mot det hållbara

De frivilliga deltagarna klev då officiellt in i rollen som Röda Korsets hållbarhetsambassadörer. De har olika bakgrund i hållbarhetsfrågor och i organisationen, en del har engagerat sig regionalt eller lokalt och andra centralt, en del studerar och andra har gått i pension men alla har det något gemensamt – de är röda korsare och brinner för att vår organisation ska vara med på banan för en omställning mot det hållbara! Och, framför allt, att vi kan bli ännu bättre i vårt uppdrag att hindra och lindra mänskligt lidande.

”"Äntligen händer det något, så länge som jag har jobbat för detta"”

– Engagerad hållbarhetsambassadör

Vad gör en hållbarhetsambassadör?

Hållbarhetsambassadörernas uppgift är att inspirera, engagera och stötta kretsar, lokala föreningar, i deras hållbarhetsarbete.

De håller workshops för att informera och sprida kunskap om hållbarhetsfrågor och tillsammans skapa verktyg och en handlingsplan för att bli en hållbar krets. En fantastisk möjlighet att leva upp till vår policy för hållbar utveckling (PDF), som skapar förutsättningar att förstärka och utveckla arbetet lokalt.

Goda exempel

Det finns många fantastiska exempel på saker vi redan gör, som att

 • köpa rättvisemärkt
 • minska platspåseförsäljningen
 • sortera textiler till depån
 • vi reser med kollektivtrafiken.

Efter en hållbarhetsworkshop har fler praktiska åtgärder gjorts, som att byta ut

 • kaffet till ekologiskt
 • elen till grön el.

Den ekologiska biten tycker många är självklar. De nya kunskaperna har uppskattats, till exempel att

 • det går åt 3000 liter vatten för att producera en t-shirt
 • vi i Sverige slänger 134 kg matavfall i snitt per person och år och
 • genomsnittstemperaturhöjningen globalt nu är på kritiska 1 grader samt vilka konsekvenser detta innebär.

I den ekonomiska delen känns insamlingen oftast trygg, men hur arbetar vi bättre mot snatteri och med antikorruption?

Pojke och flicka bär Röda Kors-paket

Nolltolerans mot bedrägeri och korruption

Förhindra bedrägeri och korruption

En fråga diskussionerna alltid kommer tillbaka till är mångfaldsfrågan – vi måste ha ett större inkluderande från alla samhällsgrupper i alla led inom vår organisation.

Glada rödakorsare vid 150-årsfirandet på Skansen

Mot diskriminering – för inkludering

Arbete mot diskriminering

Stort intresse för hållbarhetsfrågor

 • Var femte tjej och kvinna mellan 15-24 år är vegetarian eller vegan, med pojkar och män inkluderat är det 17 %.
 • En av tio svenskar äter endast vegetariskt.
 • Bland unga lider idag 80 % av klimatångest. Ett nytt psykologiskt fenomen.

Det är dags att låta hållbarhetsperspektivet vara centralt med nya frivilliga som ansvarar för dessa frågor när vi bedriver våra verksamheter. Läs gärna mer om hållbarhetsambassadörernas arbete.

Hållbar utveckling är centralt för världens ledare som antagit Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi gör allt som står i vår makt för att minska klimatavtrycket och verka hållbart. Både för att hindra och lindra mänskligt lidande idag men också för att underlätta för våra framtida rödakorsare att utföra sina uppdrag.