Vår klimatpåverkan

Så jobbar vi med klimatkrisen

Klimatförändringarna påverkar hela vår planet och det är de mest utsatta människorna som drabbas värst. Fattiga människor, människor på flykt och människor som är direkt beroende av naturen för sin överlevnad har sämre möjligheter att hantera klimatförändringarna.

Extremväder som orkaner, torka och översvämningar blir vanligare samtidigt som vattennivåhöjningar och ökenspridning också påverkar människors liv. Röda Kors- och Röda Halvmånerörelsen finns över hela världen och bevittnar dagligen hur klimatkrisen drabbar människor. Detta påverkar också rörelsens arbete och vi jobbar hela tiden med att minska vårt eget klimatavtryck.

Vår klimatpåverkan

Klimatkrisen är kopplad till Röda Korsets humanitära arbete. Vår målsättning är att vi ska minska utsläppen med 10 % varje år från basåret 2016. För att mäta våra utsläpp av växthusgaser samlar vi varje år data från våra flygresor, tågresor, bilresor, papperstryck och energiförbrukning. Resestatistiken inkluderar alla resor varav de flesta görs via vår resebyrå. Alla bokningar som faktureras på tjänsteorganisationen kommer med och resorna kan även gälla förtroendevalda eller frivilliga.

2019 lyckades vi minska utsläppen med 25 % totalt och 28 % per anställd. Under 2021 ökade utsläppen med 20 procent till 0,98 (0,78) ton koldioxid per anställd vilket framför allt beror en ökning av resande jämfört med 2020.