Man med headset efterforskar saknade släktingar

Råd och hjälp med efterforskning

Råd och hjälp med efterforskning

Vi kan genom vårt stora internationella nätverk hjälpa till med att efterforska saknade anhöriga på de flesta platser i världen. Eftersom Röda Korset aldrig tar ställning i en konflikt har vi unika möjligheter att ta oss fram där andra inte lyckas.

När du kontaktar oss

Vi informerar dig om hur sökandet går till och viktig information som vi behöver för att kunna genomföra arbetet.

Vi kan hjälpa dig att söka efter din familj om:

 • Du har förlorat kontakten med den eller de du letar efter på grund av krig, konflikt, naturkatastrofer eller migration.
 • Den eller de du letar efter finns utanför Sverige.

Vi kan efterforska din familj oavsett om du är asylsökande, har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd eller om du fått avslag på din asylansökan i Sverige.

Innan du kontaktar oss

När du kontaktar oss för att få hjälp med efterforskning behöver vi få veta:

 • Ditt fullständiga namn och din ålder.
 • Vem eller vilka familjemedlemmar som du letar efter.
 • När du senast hade kontakt med din familj.
 • Var familjen befann sig när du senast hade kontakt med dem.
 • Hur du senast hade kontakt med din familj (telefon, personlig kontakt, information via tredje person).
 • Om varför kontakten bröts.
 • Vad du själv har gjort för att få kontakt med din familj.

Vid samtalet avgör vi om det finns tillräckligt med information för att boka ett besök hos oss och påbörja arbetet med att leta efter din familj.

Frågor som vi ställer till dig när du kontaktar oss

 • Vilka familjemedlemmar letar du efter?
 • När hade du senast kontakt med dem?
 • Var befann de sig när du senast hade kontakt med dem?Hur hade du senast
 • kontakt med dem, till exempel - telefon, personlig kontakt, genom en kompis?
 • Vad hände, varför bröts kontakten?
 • Vad har du själv gjort för att få kontakt med dem?Ditt och dina saknade
 • familjemedlemmars fullständiga namn och ålder?

Om ett möte bokas är det viktigt att du tar med dig din ID-handling. Om god man är med ska även han eller hon ha med sig ID-handling och kopia på sitt förordnande. Ett besök brukar ta ca två timmar.

Innan mötet behöver du skriva ner detta:

 • Fullständigt namn, ålder och släktskap på de familjemedlemmarna som du letar efter.
 • En detaljerad beskrivning av den senaste adressen. Det är bra om du redan innan besöket ritar en karta/ beskrivning över hur man hittar till den senast kända adressen. Information som behövs är t.ex. var den senast kända adressen ligger i förhållande till andra kända byggnader/platser såsom skola, moské/kyrka, marknadsplats, biograf, hotell, busstation etcetera.
 • Namn och kontaktuppgifter till någon i det aktuella landet, exempelvis kollegor, lärare eller religiös ledare som kan tänkas ha information om din familj.
 • Var och när den senaste kontakten med din familj ägde rum.