Barnverksamhet med pojke som ritar

Rutiner, trygghet och lek – så hjälper du barn på flykt

Rutiner, trygghet och lek – så hjälper du barn på flykt

Har du lärt känna en familj som har flytt hit till Sverige, kanske från Ukraina? Vår psykoterapeut berättar om hur du kan hjälpa barn med svåra upplevelser till en bra skolstart. Läs mer.

Regnig stadsmiljö, person med paraply

Råd kring psykisk hälsa och psykisk ohälsa

Läs om psykisk hälsa

Rutiner, trygghet och lek – vår psykoterapeut tipsar

Att vara med om ett krig och tvingas fly innebär att livet vänds upp och ner. Nytt land. Nytt språk. Oro för vad som sker i hemlandet. Särskilt svårt kan det vara för barn på flykt. 

- Barn har inte samma förmåga som vuxna att förstå vad som händer. Att se sitt hem eller skola bombas kan få barn att tro att de aldrig kommer ha någonstans att bo eller kunna gå i skola igen, säger Hillevi Torell, psykoterapeut på Röda Korset. 

Så hjälper du barn på flykt till en bra skolstart 

Skolan kan bli en positiv händelse för barn som flytt. Den för med sig rutiner och skapar struktur för barnen, i en annan osäker tillvaro. Men det är förstås också en stor omställning att börja i en ny skola med nya kompisar i ett nytt land.  

- Om du lärt känna familjer som flytt hit kan du vara till stor hjälp när det är dags för skolstart. Berätta hur skolan fungerar, ta med barnen på fritidsaktiviteter, ordna utflykter och bjud in till lek. Ett annat bra tips är att göra läxor tillsammans. 

Hillevi betonar vikten av att bry sig om människor som lever med ovisshet om framtiden och oro för nära och kära i hemlandet. Att hjälpa barnen blir också ett sätt att avlasta föräldrarna och ge dem en stunds vila. 

- Barn som har varit med om svåra saker behöver få leka, skratta och för en stund glömma allt som har hänt. Det skapar en känsla av normalitet. Att vuxna är med och organiserar leken är jättebra.  

Hillevi möter många barn med svåra upplevelser på Röda Korsets behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Uppsala.  

- En del barn reagerar genom att bli arga och utåtagerande. Andra blir tysta och slutna och för en del kan man få bilden av att de inte påverkas alls. Men det gör de.  

”"Barn som har varit med om svåra saker behöver få leka, skratta och för en stund glömma allt som har hänt. Det skapar en känsla av normalitet."”

Hillevi Torell, psykoterapeut på Röda Korset

"Alla bär vi på en berättelse"

Att finnas nära och lyssna är viktiga insatser som Hillevi lyfter fram.  

- Alla bär på en berättelse och många vill prata om vad de har varit med om. Vi behöver ge dem utrymme och ta oss tid. Att vi vuxna är intresserade och öppna för vad barnen har upplevt är ett gott förhållningssätt. 

Barn kan ha svårt att sätta ord på sina känslor eller så kan språket vara en begränsning. Då kan man använda andra uttryckssätt. 

- Att rita tillsammans är bra. Barnen kan teckna vad de känner eller har varit med om. Vi som vuxna kan titta och berätta vad vi ser. Det skapar trygghet. För äldre barn kan musik vara en dörröppnare till samtal om det som är svårt. 

Hillevi avslutar med att påminna om att vi är många som möter barn och unga i olika situationer och att vi kan göra skillnad.

- Små möten i vardagen kan betyda mycket, säger hon. 


Fem sätt att bidra till en bra skolstart 

  1. Berätta om hur skolan i Sverige fungerar.
  2. Hitta på roliga saker med barnen efter skolan.
  3. Gör läxor tillsammans – eller visa var Röda Korset har läxhjälp.
  4. Glöm inte föräldrarna. Du kan bli en välbehövlig avlastning när du engagerar dig för barnet.
  5. Engagera dig i Röda Korsets verksamheter, till exempel vår läxhjälp.

Artiklar om psykisk ohälsa på flykt