Två kvinnor som utbildas till sjuksköterskor

Utbildning och forskning om flyktupplevelsen

Utbildning och forskning om flyktupplevelsen

Personer som lider av trauman från tortyr, krig och, eller, svåra flyktupplevelser tillhör de mest utsatta grupperna i samhället. Vid sidan av traumabehandling arbetar vi med kunskapsspridning och forskning för att öka kunskap och förståelse för vad denna typ av trauman innebär, samt för att utveckla behandlingsmetoder.

Utbildning för vårdpersonal och myndigheter, m.fl.

Vi genomför utbildningar och informationstillfällen för personer som möter traumatiserade flyktingar i sitt arbete, till exempel annan vårdpersonal, myndigheter, personal på asylboenden och boenden för ensamkommande barn, godemän och lärare. Utbildningarna läggs upp utifrån önskemål, men det handlar bland annat om att hjälpa personal att känna igen symptom på tortyr och trauman samt att arbeta med bemötande av människor som utsatts för svåra trauman.

Utbildning och information sker i form av

  • Information och studiebesök på våra behandlingscenter
  • Utbildningar, föreläsningar och seminarier
  • Handledning och konsultationer för personalgrupper

Önskar du mer information? Kontakta ditt närmaste behandlingscenter.

Forskning och utveckling

Vi har sedan 2014 ett nära samarbete med Röda Korsets Högskola, för att utveckla forskning kopplat till trauma, tortyr och psykisk ohälsa. Syftet är att via forskning öka kunskapen kring dessa frågor, att utveckla behandling för traumatiserade och att använda forskningsresultat i Svenska Röda Korsets påverkansarbete kopplat till krigs- och tortyröverlevares behov och rättigheter.

Röda Korsets Högskola är en av Sveriges mest attraktiva högskolor inom sjuksköterskeutbildning och utbildar sedan 1867 högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Med människan i centrum och utblick mot världen är omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv Röda Korsets Högskolas unika profil inom utbildning, forskning och samverkan.