Stor grupp militärer får utbildning i humanitär rätt.

Även krig har regler

Även krig har regler

Även i krig finns det regler som ska följas. Sårade och sjuka ska tas omhand och det är förbjudet att attackera civila. Men krigets lagar handlar också om mycket annat.​ Här hittar du texter med fördjupad information om krigets lagar.

Vad menas med krigets lagar?

Krigets lagar är ett annat namn för ”den internationella humanitära rätten”. Det är regler som har till syfte att humanisera krigföringen och begränsa lidandet i väpnade konflikter. Självklart vore det bäst om krig inte fanns, men så länge krig finns bidrar alltså krigets lagar till att göra dem mindre hemska. Krigets lagar tar inte ställning till, eller är beroende av, vem som startade konflikten. Reglerna gäller bara i krig och de flesta reglerna finns i Genèvekonventionerna.

Vad kan det vara för regler?

Reglerna säger bland annat vilka som är skyddade och inte får anfallas, och att man inte får använda vilka vapen som helst. Krigets lagar innebär till exempel att: 

  • Civilbefolkningen ska skyddas och att civila objekt inte får anfallas.
  • Sjukvården ska skyddas. Sårade och sjuka måste tas omhand.
  • Det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen på en vit botten är skyddsemblem och markerar skyddet för sjukvård i krig.
  • Den som inte längre deltar i striderna ska skyddas.
  • Mord, tortyr, stympning, gisslantagning samt grym och förnedrande behandling är förbjudet.
  • Det är förbjudet att använda vapen eller stridsmetoder som orsakar överflödiga skador eller onödigt lidande. Till exempel så är kemiska stridsmedel förbjudna.

Här kan du läsa mer om krigets lagar, när och vilka de gäller, vad som händer om man bryter mot reglerna och varför detta är viktigt: