Två män står intill en raserad mur

Oväder slår mot sydöstra Afrika

Oväder slår mot sydöstra Afrika

Människor i Malawi, Mozambique och Madagaskar drabbas hårt av tropiska stormar och cykloner. Vi är på plats för att hjälpa.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Tropiska stormen Ana drabbade många

Med starka vindar och kraftiga regn drog tropiska stormen Ana in över sydöstra Afrika i slutet av januari 2022. Ovädret förde med sig översvämningar och jordskred. Hus, infrastruktur och skördar skadades eller förstördes. Fler än 100 människor miste livet och hundratusentals människor drabbades av förödelsen.

I Madgaskar var det inte bara stormen Ana som orsakade stora problem. Cyklonen Batsirai slog även till med väldig kraft i början av februari och gjorde en redan svår situation än värre. Därefter kom cykolonen Emnati och orsakade stora skador. 

Rädda liv varje månad

Din månadsgåva gör skillnad! Du är med världen över och kämpar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof.

Belopp
  1. Belopp
  2. Personuppgifter
  3. Signering
Välj belopp
Fyll i valfritt belopp

Malawi

536 352 människor är drabbade och 740 hektar skördar har förstörts. Redan innan katastrofen rådde matbrist. Närmare 200 000 människor blev hemlösa och har tagit skydd i kyrkor, skolor och andra lokaler.

Regionerna kring Mulanje i södra delen av landet har drabbats särskilt hårt. Broar har spolats iväg av översvämmade floder, boskap har drunknat och åkrar översvämmats. Detta slår mot människors möjligheter att försörja sig.

Röda Korset planerar att bistå 16 000 människor med enklare tak över huvudet, mat och inkomstgenererande aktiviteter såsom utdelning av fröer, verktyg, höns eller mindre boskap alternativt kontantstöd samt utbildningsinsatser när det gäller att hantera verktyg och ta hand om boskap.

Mozambique

Norra och centrala delarna av landet har drabbats särskilt hårt. Stormen förstörde tusentals hus, dussintals skolor och sjukhus, kraftledningar och broar spolades bort av översvämmade floder. Totalt har 70 000 hektar mark, 12 000 hus, 26 vårdcentraler, 25 vattenförsörjningssystem och 138 elstolpar skadats. Flera av dessa områden drabbades 2019 efter cyklonen Idai och Kenneth och igen 2021 genom den tropiska stormen Eloise.

Utöver redan pågående insatser kopplat till tidigare års katastrofer planerar Röda Korset att bistå 50 000 människor med bland annat tak över huvudet, mat och olika inkomstgenererande aktiviteter. Även insatser inom vatten och sanitet, hygien samt skyddsåtgärder för utsatta grupper såsom ensamstående kvinnor och barn planeras.

Madagaskar

Tiotusentals människor har fått lämna sina förstörda hem och söka skyddsrum. Madagaskar är redan hårt drabbat av matbrist samt effekterna av covid-19-pandemin och dess långvariga nedstängningar som påverkat människor möjligheter att försörja sig.
Röda Korset planerar bland annat att bistå 50 000 av de mest drabbade med kontantstöd eller motsvarande direktstöd som mat, hushållsartiklar och enklare material för att ge tak över huvudet.

Översvämmad gata efter storm

Stormväder

Läs om stormar

Läs mer om vår värld