På rodakorset.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. 

Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kvinna får hjälp på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Behandlingscenter Uppsala

På behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och –eller – svåra flyktupplevelser.
På behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och –eller – svåra flyktupplevelser.
Kontakta oss

Behandlingscenter Uppsala

Kontakta oss

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling kan drabbade återfå livskvalité och mening i tillvaron.

Behandlingscentret tar emot både vuxna, barn och familjer som uppvisar psykisk ohälsa till följd av samhällsrelaterat våld – väpnad konflikt, tortyr och flykt. Detta innebär att för familjer där flera medlemmar uppvisar ett lidande kan centret erbjuda var och en riktad behandlingsinsats.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer, fysioterapeut och kurator. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder kopplade till posttraumatisk stress som Prolonged Exposure, EMDR och TF-KBT och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Behandling bedrivs individuellt och i grupp.

Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman, vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening. På behandlingscentret genomförs även tortyrskadeutredningar enligt det så kallade Istanbulprotokollet.

  • Vi tar emot på remiss från vårdgivare och via egenansökan. Använd gärna vår remissblankett (PDF).
  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med migrantbakgrund.
  • Barn och ungdomar från 4 år, vuxna samt familjer som lider av trauma från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser.
  • I Uppsala samarbetar behandlingscentret och Röda Korsets Uppsalakrets kring särskild verksamhet för barn. För mer information – kontakta centret.

Upptagningsområde

RKC Uppsala tar emot personer bosatta i Uppsala Län.

Möter du personer med erfarenheter av krig, tortyr och flykt i ditt arbete?

Vi arbetar med att sprida kunskap om krigstrauma och tortyrskador, och på RKC Uppsala samverkar vi med andra aktörer såsom landsting, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter vår målgrupp i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation.

För mer information, ring: 018-18 75 63.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på Bg 900-8004, ange koden 12402 så går pengarna just till arbetet på vårt behandlingscenter. Stort tack för ditt stöd.

Har du synpunkter på vården?

Dina synpunkter är viktiga för oss, det kan bidra till att förändra och förbättra den vård vi erbjuder.

Tyck till om vården