Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor och frivillig riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Kvinna får hjälp på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade.

Behandlingscenter Uppsala

På behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och –eller – svåra flyktupplevelser.
På behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och –eller – svåra flyktupplevelser.
Kontakta oss

Behandlingscenter Uppsala

Kontakta oss

Så arbetar vi

Trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser kan skada en människa för livet, men med rätt behandling ökar chansen att orka gå vidare.

På behandlingscentret arbetar ett professionellt team med psykologer och psykoterapeuter, fysioterapeut (sjukgymnast) och kurator. Teamet har bred kompetens inom olika behandlingsmetoder - med särskilt fokus på ensamkommande ungdomar - och för varje patient utarbetas en individuell behandlingsplan. Behandling bedrivs individuellt och i grupp. Vi behandlar våra patienter utifrån ett helhetsperspektiv, där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman, vi kan också hänvisa patienter till annan relevant rödakorsverksamhet såsom efterforskning och familjeåterförening. På behandlingscentret genomförs även tortyrskadeutredningar enligt det så kallade Istanbulprotokollet.

  • Vi tar emot på remiss från andra vårdgivare och via egenanmälan.
  • Vi ordnar med tolk vid behov.
  • Behandling hos oss är kostnadsfri.

Vilka vi hjälper

  • Vi tar emot personer oavsett legal status, det vill säga såväl asylsökande och papperslösa som personer med uppehållstillstånd i Sverige och svenska medborgare med flyktingbakgrund.
  • Barn och ungdomar från 4 år, vuxna samt familjer som lider av trauma från krig, tortyr och – eller – svåra flyktupplevelser.
  • I Uppsala samarbetar behandlingscentret och Röda Korsets Uppsalakrets kring särskild verksamhet för barn. För mer information – kontakta centret.

Upptagningsområde

RKC Uppsala tar emot personer bosatta i Uppsala Län.

Möter du flyktingar i ditt arbete?

Vi arbetar med att sprida kunskap om flykttrauma och tortyrskador, och på RKC Uppsala samverkar vi med andra aktörer såsom landsting, kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi genomför utbildningar för personal som möter flyktingar i sitt arbete och vi erbjuder handledning och konsultation med särskilt fokus på gruppboenden för ensamkommande barn.

För mer information, ring: 018-18 75 63.

Vill du stödja vårt arbete?

Vi tar tacksamt emot ett bidrag på Bg 900-8004, ange koden 12402 så går pengarna just till arbetet på vårt behandlingscenter. Stort tack för ditt stöd.

Har du synpunkter på vården?

Dina synpunkter är viktiga för oss, det kan bidra till att förändra och förbättra den vård vi erbjuder.

Tyck till om vården