Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Vård för papperslösa och andra migranter

Om du behöver vård men saknar tillstånd att vistas i Sverige kan vi ge dig hjälp och stöd för att komma i kontakt med vården via vår vårdförmedling.
Om du behöver vård men saknar tillstånd att vistas i Sverige kan vi ge dig hjälp och stöd för att komma i kontakt med vården via vår vårdförmedling.

Tillgång till vård för personer från Ukraina

Personer från Ukraina som sökt enligt massflyktsförordningen får ett uppehållstillståndskort. På uppehållstillståndskortet framgår att personen omfattas av LMA – lag om mottagande av asylsökande. Med kortet kan personen söka vård på samma vis som asylsökande. Barn skall erbjudas vård på samma vis som för barn med personnummer. 

Läs mer om vård för personer från Ukraina här

Kontakta oss

Nationell rådgivning

Telefontid: måndag till fredag kl 09.00–12.00. Att ringa oss är kostnadsfritt. Boka gärna tid för besök via telefon eller mejl. MEJL: papperslos@redcross.se SMS: 0723 - 49 98 08 .

Kontakta oss

Mottagning på Mariatorget

Drop in: måndag–torsdag kl. 09.00-16.00, fredag 9:00-12:00. Boka gärna tid innan du kommer så du vet att vi är på plats.

Kontakta oss
Kontakta oss

Mottagning för ensamkommande

Vi hänvisar till vår mottagning på Mariatorget.

Kontakta oss

Rödakorshuset i Skärholmen

Öppet för vård och vårdrådgivning: Tisdagar kl.09.00–16.00. Rödakorshuset erbjuder allt från vardagliga nödvändigheter som tillgång till dusch, tvättmaskin och mat, till att träna svenska, olika sociala aktiviteter och engagemang samt vårdrådgivning.

Kontakta oss

Så arbetar vi

På vårdförmedlingen arbetar vi för att ge vård och stöd till papperslösa och andra migranter som faller utanför samhällets skyddssystem. På vår mottagning i Stockholm arbetar sjuksköterskor som ger vård och stöd till patienter, vi har också en nationell rådgivningstelefon dit du kan ringa om du har frågor. Vi hjälper till med hänvisning och kontakt in i den ordinarie sjukvården för att du som är papperslös ska få den vård du har rätt till. Vi ordnar regelbundet läkarmottagning för patienter som inte kan få vård inom den offentliga sjukvården.

I denna film berättar Sandra Dolietis, leg. sjuksköterska vid Röda Korsets vårdförmedling i Stockholm, om vilka rättigheter papperslösa har till vård och hur man tolkar begreppet "vård som inte kan anstå":

Se filmen om papperslösas rättigheter till vård

Information och utbildning

Utöver detta informerar och utbildar vi i frågor som gäller rätt till vård och vi är en kunskapsbas för våra medarbetare och frivilliga som har frågor och som möter behov kopplat till vård för papperslösa och andra migranter.

Information om rätt till vård för papperslösa

Den 1 juli 2013 trädde en lag i kraft som gav papperslösa laglig rätt till viss subventionerad hälso- och sjukvård. Läs om lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd på Sveriges Riksdags hemsida.

Stödmaterial för vårdpersonal

Vi har tagit fram ett kortfattat stödmaterial kring rätten till sjukvård för papperslösa:

I korthet: Lagen ger olika rättigheter för vuxna och barn

Vuxna papperslösa har samma rätt till hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande. Detta innefattar vård som inte kan anstå, inklusive tandvård, mödrahälsovård – till exempel graviditetskontroller – preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning. Utöver det har landstingen möjlighet att erbjuda vård upp till samma nivå som för bosatta. Vårdpersonal bedömer om vården kan anstå eller inte.

Papperslösa barn som vistas i Sverige ska erbjudas samma vård som bosatta och asylsökande barn, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive regelbunden tandvård.

  • Som papperslös betalar du 50 kronor i patientavgift för läkarbesök på vårdcentral.
  • Besök på akutmottagning, eller hos specialistläkare utan remiss från vårdcentral, kostar cirka 400 kronor.
  • Hälsoundersökningen och vård som sker med stöd av smittskyddslagen ska vara avgiftsfri.

Har du frågor om rätt till vård och vad som gäller? Kontakta gärna vår nationella rådgivning på 020-211 000.

Rapporter

Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa

"Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa" är en rapport av Svenska Röda Korset. Den beskriver de hinder vi ser att papperslösa människor stöter på i vården, samt de humanitära konsekvenser detta får.

Nedslag i verkligheten – tillgång till vård för papperslösa (PDF)
Kunskap och vägledning, en förutsättning för god vård

"Kunskap och vägledning, en förutsättning för god vård" är en rapport av Svenska Röda Korset. Den är baserad på en kartläggning som gjordes under 2018 av de riktlinjer och rutiner som landsting och regioner tillämpar när papperslösa (personer utan tillstånd) söker vård.

Kunskap och vägledning, en förutsättning för god vård (PDF)

Information in other languages

Information about care for undocumented immigrants

Information about what applies to schooling for the undocumented

Har du synpunkter på vården?

Dina synpunkter är viktiga för oss – de kan bidra till att förändra och förbättra den vård vi erbjuder.

Tyck till om vården (e-post)
Män får sjukgymnastik på Röda Korsets behandlingscenter.
Behandling för krigsskadade och torterade

På våra behandlingscenter hjälper vi dig som lider av trauman från krig, tortyr och svåra flyktupplevelser.

Behandlingscenter för krigsskadade och torterade