Barn leker med lego på lekmatta.

Kvävning

Kvävning

Förebygg kvävning hos små barn genom att minska riskerna.

Var förberedd om olyckan är framme

Minska risken för kvävning hos små barn

  • Nappen ska uppfylla kraven i EN1400 och provdras varje dag som den används. Skölden skall vara så pass stor att hela skölden inte kan komma in i barnets mun.
  • Förvara plastpåsar och annan tunn plast utom räckhåll för barnet. Lär barnet att aldrig krypa in i plastkassar. Gör en knut på alla plastkassar som du spar.
  • Klot- eller halvklotformade leksaker ska helst ha mer än fem centimeters diameter (ungefär som en golfboll). Förvara små saker så att barnet inte kommer åt dem, t.ex. godis, nötter, djurmat m.m.
  • Fäst upp persiennsnören, klipp isär öglor och ta bort snoddar som är indragna i barnens kläder.
  • När barnet använder hjälm ska den vara CE- märkt, i rätt storlek, sitta rätt och ha grönt spänne. (Det gröna spännet är en säkerhetsanordning som löser ut vid viss belastning, till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen.)

Fler tips för att förebygga olyckor hos barn

Välj ett område för att se vad du kan göra för att minska riskerna för ditt barn.

Kvinna som satt i halsen och får hjälp med första hjälpen vid luftvägsstopp

Kurser i första hjälpen, fysiskt och online

Lär dig första hjälpen