Barn leker med lego på lekmatta.

Kvävning

Kvävning

Förebygg kvävning hos små barn genom att minska riskerna.

Var förberedd om olyckan är framme

Läs hur du gör om någon har satt i halsen.

Minska risken för kvävning hos små barn

  • Nappen ska uppfylla kraven i EN1400 och provdras varje dag som den används. Skölden skall vara så pass stor att hela skölden inte kan komma in i barnets mun.
  • Förvara plastpåsar och annan tunn plast utom räckhåll för barnet. Lär barnet att aldrig krypa in i plastkassar. Gör en knut på alla plastkassar som du spar.
  • Klot- eller halvklotformade leksaker ska helst ha mer än fem centimeters diameter (ungefär som en golfboll). Förvara små saker så att barnet inte kommer åt dem, t.ex. godis, nötter, djurmat m.m.
  • Fäst upp persiennsnören, klipp isär öglor och ta bort snoddar som är indragna i barnens kläder.
  • När barnet använder hjälm ska den vara CE- märkt, i rätt storlek, sitta rätt och ha grönt spänne. (Det gröna spännet är en säkerhetsanordning som löser ut vid viss belastning, till exempel om barnet skulle fastna och bli hängande i hjälmen.)

Fler tips för att förebygga olyckor hos barn

Välj ett område för att se vad du kan göra för att minska riskerna för ditt barn.

Kvinna som satt i halsen och får hjälp med första hjälpen vid luftvägsstopp

Kurser i första hjälpen, fysiskt och online

Lär dig första hjälpen