Barn leker med lego på lekmatta.

Förebygg olycksfall hos barn

Förebygg olycksfall hos barn

Minska riskerna att en olycka händer i eller utanför hemmet.

Barns utveckling

Barn utvecklas på ungefär samma sätt över hela jorden. Alla föds med ett antal reflexer som ska garantera möjligheten till fortsatt liv: sugreflexen, gripreflexen samt förmågan att söka efter mat. Allt annat måste läras in och då uppstår skillnader mellan olika barn och i olika miljöer. De första femton åren räknas allmänt som barnaåren.

Är det du som finns närmast när någon blir skadad är det du som måste ta ansvar och hjälpa. Din kunskap och insats kan rädda liv!

Var aktiv med att minska riskerna

Riskerna ändras i takt med att barnet växer och utvecklas. Det är du som vuxen som måste vara uppmärksam på riskerna. Att ha barnsäkerhetsartiklar är en god hjälp men kan aldrig ersätta uppmärksamheten från en vuxen person i barnets närhet.

Att vuxna är vaksamma och har ett sunt förnuft är det allra viktigaste. Du kan också vara aktiv i att förebygga olycksfall genom att minska riskerna.

Förebygg olycksfall hos barn

Välj ett område för att se vad du kan göra för att minska riskerna för ditt barn.