Barn som leker utomhus.

Skador vid lek och idrott

Skador vid lek och idrott

Förebygg skador vid lek och idrott genom att minska riskerna.

Var förberedd om olyckan är framme

Minska risken för skador vid lek hos små barn

  • Ha alltid uppsikt över barn när de leker eller cyklar i närheten av trafik. Använd hjälm redan från början.
  • Inbyggd sits på pulkan så att barnet sitter med böjda knän. Se till att pulkabacken sluttar mot ett trafikskyddat område. Alltid hjälm på huvudet.
  • Många leksaker innehåller batterier. Se till att de inte kan trilla ut så att barnet kan stoppa dem i munnen.
  • Lämna inte små barn ensamma ute, inte heller med små kompisar.

Tänk också på detta när de blir större

  • Sport och fritid - följ instruktionerna och använd skydd vid lek och sport med redskap.
  • Uppmuntra användningen av hörselskydd vid buller och höga ljud som vid konserter.
  • Experiment - diskutera och förklara eventuella risker. Med nyfikenhet och kunnande ökar olycksriskerna och på nätet är det lätt att t.ex. lära sig bygga egna smällare.

Fler tips för att förebygga olyckor hos barn

Välj ett område för att se vad du kan göra för att minska riskerna för ditt barn.

Kvinna som satt i halsen och får hjälp med första hjälpen vid luftvägsstopp

Kurser i första hjälpen, fysiskt och online

Lär dig första hjälpen