Man med skallskada får hjälp på trottoar

Skallskador

Skallskador

Våld mot huvudet kan ge hjärnskakning, fraktur eller blödning i hjärnan hos både vuxna och barn. Det är viktigt att agera korrekt.

Vid allvarlig skallskada

Våld mot huvudet kan ge sårskador, frakturer, hjärnskakning och blödning inuti hjärnan.

 1. Ring 112 vid behov
  Ring 112 om personen:
  Varit medvetslös längre än 1 minut, krampar, blir förvirrad, yr, slö eller är svår att få kontakt med.

  Ring 112

  Ring sjukvårdsrådgivningen/1177 om personen varit medvetslös kortare än 1 minut eller om du misstänker att personen fått en skallskada.
 2. Låt personen ligga kvar
  Låt personen ligga kvar i den ställning hen hittades och kontrollera om personen har minnesluckor. Flytta bara på personen om det är absolut nödvändigt.
 3. Stabilisera huvudet
  Stabilisera personens huvud med dina händer.
 4. Värm personen
  Lägg något värmande både under och över. Stanna hos personen.
 5. Placera i stabilt sidoläge
  Blir personen medvetslös, kontrollera andningen och lägg i stabilt sidoläge. Även om du misstänker nackskada ska du alltid skapa och bibehålla öppna luftvägar.

Vid lindrig skallskada

Hos en person som slagit i huvudet kan det bildas en bula under huden. Bulan försvinner ofta av sig själv efter ett par dagar.

 1. Kyl bulan
  Lägg något kallt mot bulan (till exempel is eller något annat ur frysen som du lindar in i en handduk/halsduk). Kylan minskar smärtan och svullnaden under huden.
 2. Ring 112 eller sök akutsjukvård vid behov
  Ring 112 eller sök akutsjukvård:

  - Om personen blir förvirrad, yr, slö eller svår att få kontakt med.
  - Om personen kräks eller mår illa en stund efter olyckan.
  - Om personen får blåmärken runt ögonen eller bakom öronen.
  - Om personen har fallit från hög höjd (högre än dubbla den egna längden).
  - Om personen varit medvetslös längre än 1 minut.

  Ring 112
 3. Sök sjukvård eller ring 1117 vid kvarstående men
  Sök sjukvård/ring 1177:

  - Om den skadade fortfarande har huvudvärk eller är trött en vecka efter olyckan.
  - Om personen varit medvetslös kortare än 1 minut.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – skallskador

Varför är skallskador allvarliga?

Skallskador kan uppkomma vid till exempel trafik- och fallolyckor eller misshandel. Våldet kan ge sårskador, frakturer, hjärnskakning och blödning inuti hjärnan. Det finns även risk för att nacken och ryggen skadas.


Efter en skada kan en blödning i skallen visa sig mycket snabbt men den kan också visa sig flera dygn efter olyckstillfället.

Vad är hjärnskakning?

Ett slag mot huvudet kan göra att hjärnan skakas om inuti huvudet. Detta kallas hjärnskakning och leder ofta till en kortare stunds medvetslöshet eller förvirring (några sekunder till några minuter). De flesta återhämtar sig helt efter en hjärnskakning, men bland kan det bli mer allvarligt. Det är inte heller alltid som personen "tuppar av" eller blir medvetslös av en hjärnskakning. Misstänker du en hjärnskakning så kontakta sjukvården.

Behöver jag övervaka en person med skallskada?

Ja. Håll ett öga på personen, för att upptäcka om tillståndet förändras. bland kommer inte symptomen direkt. Om den skadade kräks, blir medvetslös, eller får ihållande huvudvärk eller synförändringar så ring 112.

Vad är kännetecken på en skallskada?
 • Yrsel
 • Medvetslöshet (kortvarig eller under längre stund).
 • Huvudvärk
 • Förvirring
 • Illamående, kräkning
 • Dimsyn
 • Minnesförlust
Vad kan jag kyla skadan med?

Du kan linda en handduk runt frysta grönsaker eller isbitar i en plastpåse. Du kan också doppa en handduk eller annat tyg i kallt vatten, vrida ur den och sedan använda den. Lägg inte is direkt mot huden, det blir för kallt.

Vilken effekt har kylan?

Kylan minskar svullnaden och lindrar smärtan.

Hur länge ska jag kyla?

Kyl i 20 minuter åt gången med 10 minuters paus emellan, tills svullnaden går ned eller personen tycker att det känns obekvämt.

Ska jag ge huvudvärkstabletter mot huvudvärken?

Nej. Undvik det eftersom det finns en risk att värktabletter döljer symtomen på en allvarligare skallskada.

Hur vet jag om jag ska larma ambulan

Om den skadade kräks, blir medvetslös, eller får ihållande huvudvärk eller synförändringar så ring omgående 112. Larma också ambulans om du är osäker på hur allvarlig skadan är eller om personen fallit från hög höjd (högre än dubbla den egna kroppslängden).

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner