Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Skallskador

Våld mot huvudet kan ge hjärnskakning, fraktur eller blödning i hjärnan hos både vuxna och barn. Det är viktigt att agera korrekt.
Våld mot huvudet kan ge hjärnskakning, fraktur eller blödning i hjärnan hos både vuxna och barn. Det är viktigt att agera korrekt.

Vid allvarlig skallskada

 • Våld mot huvudet kan ge sårskador, frakturer, hjärnskakning och blödning inuti hjärnan.

 1. Ring 112 vid behov
  Ring 112 om personen:
  Varit medvetslös längre än 1 minut Krampar Blir förvirrad, yr, slö eller är svår att få kontakt med

  Ring 112

  Ring sjukvårdsrådgivningen/1177 om personen varit medvetslös kortare än 1 minut eller om du misstänker att personen fått en skallskada.
 2. Låt personen ligga kvar
  Låt personen ligga kvar i den ställning hen hittades och kontrollera om personen har minnesluckor. Flytta bara på personen om det är absolut nödvändigt.
 3. Stabilisera huvudet
  Stabilisera personens huvud med dina händer.
 4. Värm personen
  Lägg något värmande både under och över. Stanna hos personen.
 5. Placera i stabilt sidoläge
  Blir personen medvetslös, kontrollera andningen och lägg i stabilt sidoläge. Även om du misstänker nackskada ska du alltid skapa och bibehålla öppna luftvägar.

 

Vid lindrig skallskada

 • Hos en person som slagit i huvudet kan det bildas en bula under huden. Bulan försvinner ofta av sig själv efter ett par dagar.

 1. Kyl bulan
  Lägg något kallt mot bulan (till exempel is eller något annat ur frysen som du lindar in i en handduk/halsduk). Kylan minskar smärtan och svullnaden under huden.
 2. Ring 112 eller sök akutsjukvård vid behov
  Ring 112 eller sök akutsjukvård:
  • Om personen blir förvirrad, yr, slö eller svår att få kontakt med.
  • Om personen kräks eller mår illa en stund efter olyckan.
  • Om personen får blåmärken runt ögonen eller bakom öronen.
  • Om personen har fallit från hög höjd (högre än dubbla den egna längden).
  • Om personen varit medvetslös längre än 1 minut.


   Ring 112

 3. Sök sjukvård eller ring 1117 vid kvarstående men
  Sök sjukvård/ring 1177:
  • Om den skadade fortfarande har huvudvärk eller är trött en vecka efter olyckan.
  • Om personen varit medvetslös kortare än 1 minut.

 

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar - Skallskador

Alla instruktioner