Kvinna får astmaanfall och får hjälp

Astmaanfall

Astmaanfall

En person som drabbas av allvarlig astma eller ett astmaanfall kan få problem med andningen. Agera snabbt och lugnt.

 • Personen har svårt att andas. Andningen låter pipande och väsande. Hjälp personen att sitta i en bekväm ställning och att ta sin medicin.
 1. Lugna personen
  Uppträd lugnt och lämna inte personen ensam.
 2. Ta bort det som orsakat astmaanfallet
  Om möjligt, ta bort det som utlöst anfallet och låt personen andas frisk luft.
 3. Ta fram medicin
  Fråga om personen vill ha hjälp med att ta fram sin medicin och att ta den.
 4. Ring 112
  Om tillståndet inte förbättras efter att personen tagit sin medicin, eller om hen inte har sin medicin tillgänglig, ring 112 eller se till att någon annan gör det.

  Ring 112
  Du får vägledning och hjälp från SOS-operatören.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – astmaanfall

Vad är astma?

Astma är en sjukdom som påverkar luftrören som transporterar luft till och från lungorna. Andningsbesvären vid ett astmaanfall beror på att luftrören dras samman, slemhinnan svullnar och det bildas segt slem. Medicinen (i till exempel en inhalator) gör att musklerna slappnar av så att luftrören kan vidgas igen och därigenom underlättas andningen.

Hur kan jag avgöra om någon drabbats av ett astmaanfall?

Astmatiker har ofta god kunskap om sin sjukdom och kan berätta att de drabbats av ett anfall. Den drabbade får andningssvårigheter samt väsande och pipande andning, och ofta också hosta. Andnöden kan göra att personen blir orolig och stressad. I en del fall kan läppar, öronsnibbar och/eller nagelbäddar bli blå eller grå på grund av syrebrist.

Vad ska jag göra om personen slutar andas?

Ta reda på hur du hjälper någon som är medvetslös och inte andas genom att följa länken:

Vad ska jag göra om personen inte har sin medicin med sig?

Ring 112 och larma ambulans.

Ring 112

När ska jag ringa 112?

Ring 112 om:

 • Det är första gången personen drabbas av ett anfall.
 • Personen slutar andas.
 • Personen får tilltagande svårigheter att prata.
 • Personen börjar bli påtagligt trött och slö.
 • Medicinen inte har någon effekt.
 • Personen inte har med sig sin medicin.

  Ring 112
Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner