Man på golv får hjärt- och lungräddning

Så gör du HLR – hjärt-lungräddning

Så gör du HLR – hjärt-lungräddning

Våga agera! Hjärt- lungräddning, HLR, ökar alltid chansen att överleva ett hjärtstopp hos en vuxen person. Så här gör du.

Är den du hjälper ett barn?

 • Kontrollera livstecken
  Skaka personen försiktigt och försök få kontakt. Om personen inte svarar eller reagerar är det ett tecken på medvetslöshet.

  Om personen reagerar på tilltal eller beröring, är hen vid medvetande. Fråga hur du kan hjälpa till
 • Kontrollera andning
  Om personen inte reagerar, kontrollera om personen andas genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen. Böj huvudet bakåt samtidigt som du lyfter hakan – se, lyssna och känn efter normal andning.
 • Ring 112
  Om personen andas onormalt eller inte alls, ring 112 snarast, eller be någon annan att göra det.

  Ring 112

  Sätt mobilen på högtalare. Du får vägledning och hjälp från SOS-operatören.

  Om personen andas normalt, gå till "Medvetslös som andas".

 • Gör 30 bröstkompressioner
  Om personen andas onormalt eller inte alls, gör bröstkompressioner.
  Stå på knä så nära personen som möjligt. Placera den ena handens handlov mitt på bröstet, lägg den andra handen ovanpå och knäpp ihop fingrarna.

  Tryck bestämt mitt på bröstet och tryck ned bröstbenet 5-6 cm och släpp sedan upp. Tryck hårt och snabbt, i en takt av 100-120 kompressioner per minut.

  Släpp upp bröstbenet helt mellan kompressionerna, men behåll hudkontakten.

 • Gör 2 inblåsningar
  Gör två inblåsningar efter 30 kompressioner.

  Lyft personens haka och böj huvudet bakåt. Täpp till näsborrarna med tummen och pekfingret. Slut dina läppar runt personens mun och blås in ett andetag. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig och ta bort din mun. Gör sedan en inblåsning till. Om bröstkorgen inte höjer sig så böj personens huvud mer bakåt, täpp till näsan ännu bättre och försök igen.

  Om du inte vill eller kan göra inblåsningar, ring 112 och gör enbart bröstkompressioner utan uppehåll.

 • Fortsätt med kompressioner
  Fortsätt med kompressioner eller växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott mellan serierna.

  Fortsätt med hjärt- lungräddning, HLR, till dess att:

  - Ambulansen kommer
  - Personen visar tydliga livstecken
  - Någon annan tar över
  - Hjärtstartaren säger åt dig att göra uppehåll
  - Du inte orkar längre

 • Använd en hjärtstartare
  Om det finns en hjärtstartare tillgänglig, starta den och följ råden som den ger.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – hjärt- lungräddning, HLR

Hur gör vi om vi är två som hjälper till?

Om ni är två hjälpare, be den andra larma 112 redan från början och sedan hämta hjärtstartare, om sådan finns i närheten. Att utföra hjärt-lungräddning är ansträngande så byt av varandra varannan minut.

Ska jag göra bröstkompressioner på samma sätt på ett barn?

Principen är densamma men själva kompressionerna får anpassas lite. Om barnet är mellan 1-18 år så använd en eller två händer och tryck ned bröstbenet 5-6 cm. Om barnet är under 1 år så räcker det att du använder två fingrar för att trycka ned ungefär 4 cm av bröstkorgens djup.


Läs mer om hjärt-lungräddning på barn

Varför ska jag böja personens huvud bakåt för att kontrollera andningen?

Hos en medvetslös person slappnar alla muskler av, även tungan. Tungan kan då blockera luftvägen, så att personen inte kan andas. När huvudet böjs bakåt dras tungan framåt och luftvägen öppnas.

Hur gör jag för att se och känna om personen andas?

Med huvudet bakåtböjt, se efter om bröstkorgen rör sig. Du kan också lyssna och känna efter andetag mot din kind.

Vad är bröstkompressioner?

Bröstkompressioner är när du placerar händerna mitt på personens bröst och i snabb takt trycker ned och släpper upp bröstbenet. Detta pumpar ut blodet i kroppen så att det kan cirkulera genom livsviktiga organ, framförallt hjärnan, och kan också göra så att ett eventuellt luftvägshinder lossnar.

Hur länge ska jag göra bröstkompressioner?

Fortsätt tills hjälpen kommer. Om ni är två personer som hjälper till så byt av varandra varannan minut, med så korta avbrott i kompressionerna som möjligt.

Finns det inte risk att jag skadar personens revben?

Det kan det finnas, men tänk inte på det. Kom ihåg att det viktigaste är att hålla igång blodcirkulationen. Ett skadat revben läker, men utan bröstkompressioner minskar chansen att personen överlever drastiskt.

Vad ska jag göra om jag är ensam och hittar någon som är medvetslös och inte andas?

Om du är ensam, ring 112 innan du börjar bröstkompressioner.

Vad händer om jag råkar göra bröstkompressioner fast personen andas?

Det är inte optimalt, men oroa dig inte – det finns inget som talar för att du orsakar någon allvarlig skada.

Ska jag inte göra mun-till-mun/inblåsningar också?

Om du kan och vill så kan du kombinera bröstkompressioner med inblåsningar. Men det är bättre att göra bröstkompressioner än att inte göra något alls, eftersom blodet redan innehåller en del syre. Bröstkompressionerna pumpar ut blodet i kroppen så att framför allt hjärnan får syre. Genom att blåsa in luft genom munnen eller näsan så tillför du ytterligare syre. Att omväxlande kombinera 30 bröstkompressioner med 2 inblåsningar kallas HLR, hjärt-lungräddning.

Hur gör jag mun-till-mun/inblåsningar?

Om du kan och vill så kan du efter 30 bröstkompressioner göra två inblåsningar genom personens mun eller näsa. Slut dina läppar runt personens mun och täpp till näsan, blås sedan in två andetag. Om du inte kan göra inblåsningar genom munnen: håll igen munnen och blås genom näsan. På ett spädbarn (under 1 år) är ansiktet så litet att det är enklast att sluta läpparna runt både näsa och mun samtidigt.

Startar hjärtat igen av bröstkompressionerna?

Chansen är tyvärr ytterst liten att hjärtat ska starta av endast bröstkompressioner. Vanligtvis behövs även en elektrisk stöt från en hjärtstartare (AED). Bröstkompressioner kan upprätthålla en liten men acceptabel blodcirkulation så att livsviktiga organ, framförallt hjärnan, hålls vid liv. Du kanske inte ser någon förbättring i personens tillstånd men ge inte upp! Bröstkompressioner köper tid och förbättrar chansen avsevärt för att personen ska kunna överleva.

Vad ska jag göra om någon som råkat ut för ett drunkningstillbud är medvetslös och inte andas?

Om vattnet är djupt, försök i första hand få hjälp av särskilt utbildad personal, till exempel en badvakt eller livräddare, att få upp personen ur vattnet. När personen är uppe på land, börja med 5 inblåsningar. Fortsätt sedan med HLR, hjärt-lungräddning genom att växla mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills hjälpen kommer.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner