Livboj intill vatten

Drunkning

Drunkning

Vid en drunkningsolycka fylls luftvägarna och lungorna med vatten. Att agera snabbt om någon håller på att drunkna är livsavgörande.

 • I samband med drunkning fylls oftast luftvägarna och lungorna med vatten, vilket orsakar syrebrist och, om ingen hjälp ges, leder till hjärtstopp. Att snabbt starta hjärt-lungräddning, HLR och larma 112 är livsavgörande.
 1. Ropa på hjälp
  Ropa på hjälp och larma 112 eller be någon annan göra det.

  Ring 112
 2. Få upp personen ur vattnet
  Stanna om möjligt på land och använd en livboj eller något annat för att nå den drabbade. Eller om du bottnar, gå till personen.
  Om vattnet är djupt, försök i första hand få hjälp av särskilt utbildad personal, till exempel en badvakt eller livräddare, att få upp personen ur vattnet. Om du måste simma ut till personen så se till att ha med dig något föremål som flyter,  som du kan ha mellan dig och personen. Till exempel en livboj, en gren, en flytleksak, eller något annat som finns i närheten och som du kan du använda som ett hjälpmedel för att få i land den drabbade. 
 3. Kontrollera andning
  När du fått upp personen ur vattnet, kontrollera om personen andas normalt. Öppna luftvägen genom att lyfta personens haka och böja huvudet bakåt – se, lyssna och känn efter andning. Att se efter om bröstkorgen rör sig, samt lyssna och känna efter andetag mot din kind hjälper dig att avgöra om personen andas eller inte.
 4. Gör 5 inblåsningar
  Om personen andas onormalt eller inte alls, gör 5 inblåsningar. Du kan behöva blåsa ganska hårt, se till att bröstkorgen höjer sig.
 5. Starta hjärt- och lungräddning, HLR
  Starta hjärt- lungräddning, HLR. Växla mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar.

  Hjärt- lungräddning - vuxen
  Hjärt- lungräddning - barn
 6. Uppsök sjukvård
  Uppsök ALLTID sjukvård efter en drunkningsolycka, den drabbade ska undersökas av läkare.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – drunkning

Vad händer vid en drunkningsolycka?

När en person håller på att drunkna fylls oftast luftvägarna och lungorna med vatten, vilket orsakar syrebrist och, om ingen hjälp ges, leder till hjärtstopp.

Varför ska jag göra 5 inblåsningar innan jag startar HLR?

Vid drunkning gör du hjärt-lungräddning, HLR, som vanligt, med den enda skillnaden att du börjar med 5 inblåsningar så snart som möjligt (gärna redan i vattnet om det är möjligt och du kan stå på botten). Inblåsningarna är viktiga eftersom de tillför syre och det vid drunkning är syrebrist som kan leda till/har gjort att hjärtat har stannat.


Att göra inblåsningar fyller också en annan funktion, genom att de skapar övertryck i lungorna. Detta gör att vattnet pressas ut. Du behöver alltså inte försöka få ut vattnet ur ur lungorna innan du gör inblåsningar och startar HLR. 

Jag har hört att inblåsningarna ska börja redan ute i vattnet - stämmer det?

Vid drunkning gör du hjärt-lungräddning, HLR, som vanligt, med den enda skillnaden att du börjar med 5 inblåsningar så snart som möjligt och de kan gärna göras redan i vattnet om det är möjligt och du kan stå på botten. Inblåsningarna är viktiga eftersom de tillför syre och det vid drunkning är syrebrist som kan leda till/har gjort att hjärtat har stannat.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner