Person som brutit benet får hjälp

Benbrott

Benbrott

Så här hjälper du en person som råkat ut för ett benbrott.

 1. Ring 112 eller kontakta sjukvården

  Ring 112
  Du får vägledning och hjälp från SOS-operatören.
 2. Stöd kroppsdelen
  Hjälp personen att stödja den skadade kroppsdelen för att undvika onödiga rörelser. Använd händerna, en filt, en kudde, eller kläder. Eftersträva ett så smärtfritt läge som möjligt. Att stödja den skadade kroppsdelen kan lindra smärtan och förhindra vidare skador.
 3. Vid missformning
  Om den skadade kroppsdelen är uppenbart missformad, gör väldigt ont, eller om transport behövs, ring 112. Alternativt uppsök sjukvård, eller ring 1177.
 4. Kyl den skadade kroppsdelen
  För att minska svullnad och smärta kan du kyla skadan. Använd något kallt med en tunn handduk runt. Kyl i max 15 minuter åt gången och aldrig vid öppna benbrott.
 5. Vid öppet benbrott
  Vid ett öppet benbrott, där ben sticker fram ur huden, stoppa blödningen och förebygg infektion genom att täcka skadan med ett förband.
 6. Värm personen
  Lägg något värmande både under och över personen.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – benbrott

Hur kan jag avgöra om någon drabbats av ett benbrott?

Den skadade kroppsdelen kan vara svullen och rodnad eller blåaktig eller ligga i ett onaturligt läge. Vid svårare skador kan kroppsdelen vara missformad och/eller ha ett öppet sår.

Vad är kännetecken på benbrott?
 • Smärta
 • Nedsatt funktion
 • Svullnad, blödning
 • Formförändring eller felställning
Hur stödjer jag ett benbrott?

Rör inte kroppsdelen i onödan. Om det är möjligt så bädda in kroppsdelen i något mjukt som kläder, filtar eller en kudde. Fortsätt att stödja kroppsdelen tills hjälpen kommer. Att bryta en arm, ett ben eller få en spricka i foten kan orsaka kraftig smärta hos personen, att stödja upp den skadade kroppsdelen kan minska smärtan.

Vad gör jag om den skadade inte låter mig röra den skadade kroppsdelen?

Uppmuntra personen att själv stödja kroppsdelen genom att hålla i den. Mjuka saker, som kuddar och liknande, kan användas för att bädda in kroppsdelen.

Varför ska man stödja ett benbrott?

För att inte förvärra skadan eller orsaka mer smärta är det viktigt att undvika rörelser i den skadade kroppsdelen.

Om kroppsdelen ser onaturlig ut eller har hoppat ur led, ska jag försöka rätta till den då?

Nej. Om något är ur led eller brutet så tar sjukvården hand om det. Försök aldrig själv att rätta till skadan, den kan förvärras då.

Vad ska jag göra om allt ser normalt ut och personen bara har ett blåmärke?

Försök ta reda på vad som orsakat skadan (till exempel ett fall eller ett slag), detta kan ge ledtrådar till hur allvarlig skada det rör sig om. Det är vanligtvis mycket svårt att utan röntgen skilja mellan en fraktur och en ordentlig stukning, som till exempel en stukad fot. Kontakta sjukvården eller ring 1177 vid minsta osäkerhet.

Personen kan röra kroppsdelen och/eller stå på den. Betyder det att inget är brutet?

Inte nödvändigtvis. Det krävs vanligen röntgen för att fastställa att det rör sig om ett benbrott. Det kan vara en fraktur även om personen kan röra kroppsdelen. Sök sjukvård om skadan orsakar smärta eller obehag och det inte avtar.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner