Man ligger på marken under ett krampanfall

Krampanfall

Krampanfall

Hjälp en person som fått krampanfall eller epilepsianfall. Så här gör du.

 1. Låt anfallet ha sin gång
  Att hålla fast personen kan skada både denne och dig. Låt anfallet ha sin gång.
 2. Lossa kläderna
  Lossa på kläder som sitter tätt i halsen. Skydda för skador under anfallet, men håll inte fast personen. Lägg något mjukt under huvudet. Se till att andningen inte hindras när du gör det.
  Om krampanfallet orsakats av feber (särskilt hos barn), lossa på kläderna och försök svalka personen eller barnet.
 3. Lägg personen på sidan
  När anfallet är över, lägg personen på sidan med huvudet böjt lite bakåt. Detta underlättar andningen och gör så att slem och saliv kan rinna ut ur munnen.
  Stanna tills personen är helt vaken och undersök om denne skadat sig. Se till att luftvägarna är öppna och kontrollera andningen.
 4. Ring 112 vid behov
  Ring 112 om:

  - Anfallet pågår längre än 5 minuter.
  - Personen inte vaknar till ordentligt efteråt.
  - Personen har skadat sig.
   Det är första gången personen får ett krampanfall.

  Ring 112
 5. Om personen inte andas – larma 112 och starta HLR
  Om personen inte andas normalt, larma 112 och starta hjärt- och lungräddning, HLR.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – krampanfall

Vad är ett krampanfall?

När den normala hjärnfunktionen störs (av till exempel skada, sjukdom, hög feber eller förgiftning) kan den elektriska aktiviteten i hjärnan bli oregelbunden, vilket kan ge krampanfall. Trots att anfallen kan se dramatiska ut går de flesta över av sig själva utan att orsaka skada. Dock kan kramper också vara ett tecken vid hjärtstopp på grund av försämrad blodtillförsel till hjärnan, därför är det viktigt att kontrollera om personen andas.

Vad är kännetecken för ett krampanfall?
 • Ryckningar, kramper och/eller stelhet i kroppen
 • Andningssvårigheter
 • Sänkt medvetande eller medvetslöshet
Ska jag försöka hålla fast tungan eller stoppa något i munnen, så att personen inte biter sig?

Nej, rör inte munnen och försök inte stoppa in någonting. Detta kan skada er bada. Skydda istället personen genom att flytta på saker som är i vägen och som kan skada personen. Stanna kvar tills anfallet går över och personen själv kan berätta hur hen vill bli hjälpt.

När ska jag larma 112?

Ring 112 om personen skadar sig under anfallet, om personen inte återfår medvetandet full ut eller om anfallet inte gått över på 5 minuter. Ring alltid 112 om det är första gången någon drabbas av ett krampanfall.

Hur vet jag om någon har epilepsi?

En del personer med känd epilepsi har någon form av information (till exempel sjukdomskort eller hals-/armband) på sig om att de har epilepsi. Om du inte hittar något sådant eller är osäker, ring 112.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner