Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt, eller medicinsk chock är ett livshotande tillstånd orsakad av en rad olika faktorer. Förebygg därför alltid cirkulationssvikt!
Cirkulationssvikt, eller medicinsk chock är ett livshotande tillstånd orsakad av en rad olika faktorer. Förebygg därför alltid cirkulationssvikt!
 1. Tecken på cirkulationssvikt
  Misstänk cirkulationssvikt om en person visar några av följande kännetecken: blek och kallsvettig, törstig, frusen, snabb och ytlig andning, orolig, illamående, slö eller förvirrad.

  Några orsaker till cirkulationssvikt är kraftig kraftig inre eller yttre blödning, vätskeförlust genom brännskador, stora kräkningar eller diarréer samt svåra allergiska reaktioner.
 2. Låt den skadade ligga ned
  Låt den skadade om möjligt ligga ned.
 3. Håll personen varm
  Lägg en filt eller ett klädesplagg både under och ovanpå för att förhindra avkylning. Avkylning och smärta kan påverka cirkulationssvikten.
 4. Ring 112
  Ring 112 eller be någon annan göra det.

  Ring 112

  Du får vägledning och hjälp från SOS-operatören.
 5. Stanna hos personen
  Stanna kvar tills ambulansen kommer.

 

 

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar - Cirkulationssvikt

Alla instruktioner