Kvinna hjälper man med cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt

Cirkulationssvikt, eller medicinsk chock är ett livshotande tillstånd orsakad av en rad olika faktorer. Förebygg därför alltid cirkulationssvikt!

 1. Tecken på cirkulationssvikt
  Misstänk cirkulationssvikt om en person visar några av följande kännetecken: blek och kallsvettig, törstig, frusen, snabb och ytlig andning, orolig, illamående, slö eller förvirrad.

  Några orsaker till cirkulationssvikt är kraftig kraftig inre eller yttre blödning, vätskeförlust genom brännskador, stora kräkningar eller diarréer samt svåra allergiska reaktioner.
 2. Låt den skadade ligga ned
  Låt den skadade om möjligt ligga ned.
 3. Håll personen varm
  Lägg en filt eller ett klädesplagg både under och ovanpå för att förhindra avkylning. Avkylning och smärta kan påverka cirkulationssvikten.
 4. Ring 112
  Ring 112 eller be någon annan göra det.

  Ring 112
  Du får vägledning och hjälp från SOS-operatören.
 5. Stanna hos personen
  Stanna kvar tills ambulansen kommer.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – cirkulationssvikt

Vad är cirkulationssvikt?

Vid cirkulationssvikt, eller medicinsk chock har blodtrycket och blodflödet sjunkit så mycket att blodet inte längre pumpas runt som vanligt. Då får kroppens viktigaste organ inte tillräckligt med syre och näring. Tillståndet kan bli livshotande eftersom kroppen inte längre fungerar som den brukar.

Vad är tecken på cirkulationssvikt?

Personen är/har:

 • Blek och kallsvettig
 • Törstig
 • Frusen
 • Snabb och ytlig andning
 • Orolig
 • Illamående
 • Slö eller förvirrad
Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner