Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Förgiftning

Vid förgiftning är det viktigt att agera på rätt sätt för att inte förvärra situationen. Så här gör du i de olika fallen.
Vid förgiftning är det viktigt att agera på rätt sätt för att inte förvärra situationen. Så här gör du i de olika fallen.
 1. Ta reda på vad personen blivit förgiftad av
  Ta reda på vad personen blivit förgiftad av, när och hur mycket. Det är viktig information för 112 som ger råd och hjälp kring förgiftningar.
 2. Vid behov ring 112
  Larma om personen blir medvetslös, beter sig konstigt, har svårt att andas eller om du misstänker att personen försökt ta sitt liv.
  Beroende på vilket ämne det handlar om så kan personen behöva sjukvård omgående. Alla instruktioner som 112 ger ska följas.

  Ring 112

 3. Vid mindre akuta fall – ring Giftinformationscentralen
  I mindre akuta fall, ring Giftinformationscentralen för råd. Giftinformationscentralen när du på 010–456 6700.
  Du kan också hitta information om giftiga ämnen på deras hemsida, giftinformation.se

  Ring Giftinformationscentralen

 

Förgiftning via munnen

 • Om personen är helt vaken, ge lite dryck.
 • Framkalla INTE kräkning.
 • Om ett frätande ämne svalts, skölj munnen och ge lite dryck.
 • Om en petroleumprodukt (till exempel tändvätska eller bensin) svalts, drick om möjligt lite grädde. Uppsök sjukhus eller ring 1177 vid kraftig hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet.
 • Ring alltid 112 eller Giftinformationscentralen vid misstanke om förgiftning med läkemedel.

 

Förgiftning via ögonen

 • Skölj med rinnande vatten eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Håll isär ögonlocken när du sköljer.
 • Vid frätande ämnen, skölj minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transport till sjukhus.

 

Förgiftning via huden

 • Spola omedelbart och länge med rinnande vatten, även innanför kläderna.
 • Ta av förorenade kläder, skor och smycken.
 • Tvätta därefter med tvål och vatten.

 

Förgiftning via inandning

 • Ta bort personen från området, men endast om du kan göra det utan att riskera din egen säkerhet.
 • Låt personen vila och undvika kroppsansträngning.

 

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar - Förgiftning

Alla instruktioner