Barn intill pappa har ätit någonting giftigt

Förgiftning

Förgiftning

Vid förgiftning är det viktigt att agera på rätt sätt för att inte förvärra situationen. Så här gör du i de olika fallen.

 1. Ta reda på vad personen blivit förgiftad av
  Ta reda på vad personen blivit förgiftad av, när och hur mycket. Det är viktig information för 112 som ger råd och hjälp kring förgiftningar.
 2. Vid behov ring 112
  Larma om personen blir medvetslös, beter sig konstigt, har svårt att andas eller om du misstänker att personen försökt ta sitt liv.
  Beroende på vilket ämne det handlar om så kan personen behöva sjukvård omgående. Alla instruktioner som 112 ger ska följas.

  Ring 112
 3. Vid mindre akuta fall – ring Giftinformationscentralen
  I mindre akuta fall, ring Giftinformationscentralen för råd. Giftinformationscentralen när du på 010–456 6700.
  Du kan också hitta information om giftiga ämnen på deras hemsida, giftinformation.se

  Ring Giftinformationscentralen

Förgiftning via munnen

 • Om personen är helt vaken, ge lite dryck.
 • Framkalla INTE kräkning.
 • Om ett frätande ämne svalts, skölj munnen och ge lite dryck.
 • Om en petroleumprodukt (till exempel tändvätska eller bensin) svalts, drick om möjligt lite grädde. Uppsök sjukhus eller ring 1177 vid kraftig hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet.
 • Ring alltid 112 eller Giftinformationscentralen vid misstanke om förgiftning med läkemedel.

Förgiftning via ögonen

 • Skölj med rinnande vatten eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Håll isär ögonlocken när du sköljer.
 • Vid frätande ämnen, skölj minst 15 minuter och därefter upprepade gånger under transport till sjukhus.

Förgiftning via huden

 • Spola omedelbart och länge med rinnande vatten, även innanför kläderna.
 • Ta av förorenade kläder, skor och smycken.
 • Tvätta därefter med tvål och vatten.

Förgiftning via inandning

 • Ta bort personen från området, men endast om du kan göra det utan att riskera din egen säkerhet.
 • Låt personen vila och undvika kroppsansträngning.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – förgiftning

Vad kan orsaka förgiftning?

Läkemedel (receptbelagda och receptfria, kemikalier (inklusive en del rengöringsmedel) och vissa växter kan vara skadliga om du äter dem.


Förgiftning kan även orsakas av gas eller ånga om de andas in via luften.


Vid kontakt med huden kan kemikalier eller växter orsaka förgiftning.

Hur vet jag om någon har ätit något giftigt eller skadligt?

Personen kan drabbas av kräkningar och magsmärtor. Det kan också finna tomma förpackningar i närheten.

Varför ska jag inte se till att personen kräks på en gång?

Att kräkas kan orsaka ytterligare skador i halsen eller blockera luftvägarna. Om personen svalt något frätande, kommer det att fräta på strupen igen, på vägen upp och orsaka ytterligare skada och smärta.

Vad ska jag göra medan jag väntar på ambulansen?

Försök att lugna och få den drabbade att sitta ner.

Vad ska jag göra om personen blir medvetslös?

Läs mer om hur du hjälper någon som är medvetslös.

Vad ska jag göra om personen slutar att andas?

Läs mer om hur du hjälper någon som är medvetslös och inte andas.

Jag tror att personen har svalt något giftigt/skadligt men personen verkar må bra. Vad ska jag göra?

Ring ändå Giftinformationscentralen på 010–456 6700.


Larma ambulans om personen blir medvetslös, beter sig konstigt eller får svårt att andas, ring 112.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner