Kvinna använder LABC efter man kollapsat

L-ABC

L-ABC

L-ABC – när människor skadas kan det upplevas som stressande och obehagligt. För att komma ihåg vad som är viktigast kan du använda minnesregeln L-ABC.

L - Livsfarligt läge

Innan du börjar hjälpa, tänk på Livsfarligt läge. Se dig omkring och kolla att platsen är säker. Försök ta reda på vad som har hänt. Överblicka situationen och kontrollera om det finns några potentiella faror. Varna, så att ytterligare skador kan förhindras. Försök sedan, om möjligt, att undanröja faror för den skadade och andra.

Närma dig endast olycksplatsen om du kan göra det utan risk. Om situationen inte är säker och du inte kan hjälpa utan att utsätta dig själv för fara, larma 112. Invänta sedan räddningspersonal på säkert avstånd från platsen.

A - Andning

Skapa en öppen luftväg och kontrollera om den skadade andas.

 • Medvetslös som andas normalt: placera i stabilt sidoläge.
 • Medvetslös som inte andas normalt: larma 112 och starta hjärt- och lungräddning, HLR.

B - Blödning

Stoppa yttre blödning genom att hålla tryck på såret.

C - Cirkulationssvikt

Förebygg cirkulationssvikt - låt personen ligga ned, förhindra avkylning.

Ring 112

Ring 112 så snart du kan och situationen tillåter. Är ni flera hjälpare kan någon av er larma tidigare.

Ring 112

112 är ett särskilt nödnummer där samtalen besvaras av en SOS-operatör som skickar den hjälp som är nödvändig.

SOS-operatören ställer följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Försök hålla dig så lugn som möjligt och beskriv tydligt vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför.

SOS-operatören hjälper dig och kan även behöva mer information när hjälpen är på väg, så stanna kvar i samtalet så länge operatören säger att du ska göra det.

Ring endast 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp, till exempel vid fara för liv, egendom och miljö.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – L-ABC

Jag har hört talas om L-ABCDE. Vad är det?

Det är en mer detaljerad prioriteringsordning med fler steg vid en räddningsinsats. När Röda Korset utbildar privatpersoner i Första hjälpen och hjärt lungräddning, HLR, använder vi oss av L-ABC.

När det inte är akut, vart ringer jag då?

När det inte är akut kan du ringa 1177 och få stöd och hjälp med bedömningar av en sjuksköterska, till exempel om du eller någon annan blivit sjuk eller fått en mindre skada.


På webbadressen 1177.se hittar du stöd och information om allt från förkylningar och småsår till allvarliga sjukdomar och tillstånd.


Hörselskadade, döva och talhandikappade kan kontakta Vårdguiden via texttelefon på 0771-11 77 99.Sveriges viktigaste nummer  


 • 112
  Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö.
 • 1177
  Sjukvårdsrådgivning på telefon. Här kan du få råd och hjälp med bedömningar av sjuksköterska.
 • 114 14
  Polisen när det inte är akut. Här kan du få kontakt med polisen gällande anmälningar, tips och upplysningar.
 • 113 13
  Informationsnummer vid olyckor och kriser. Här kan du både ge och få information vid större olyckor och kriser. 
Hur känns det efter ett nödläge?

När du har agerat och gjort en insats med första hjälpen kan tankar och känslor väckas inom dig kring det som hänt. Du kan också märka att kroppen reagerar på olika sätt, det kan vara en reaktion på att du varit utsatt för stress.


Stressreaktionerna kan visa sig på flera olika sätt, kroppsligt, känslomässigt samt hur vi beter oss. Vanliga tecken är sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, svårigheter att fokusera eller att känslor generellt kan bli kraftigare än annars.


Stress i sig är inte farligt, men stress utan återhämtning belastar. Det är okej att dra ned på krav och måsten i anslutning till stressande situationer. Var dock vaksam på balansen så att du inte drar ned för mycket på aktiviteter och sammanhang som du finner meningsfulla och givande.


Ta hjälp av någon du litar på och känner förtroende för. Prata om det som belastar, men var försiktig med att älta. Hämta kraft i det du tycker om, det kan vara motion, film, musik eller annat. Det som gäller för psykologisk första hjälpen och/eller tidigt krisstöd kan du luta dig mot även när det gäller att ta hand om dig själv.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner