Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

L-ABC

L-ABC – när människor skadas kan det upplevas som stressande och obehagligt. För att komma ihåg vad som är viktigast kan du använda minnesregeln L-ABC.
L-ABC – när människor skadas kan det upplevas som stressande och obehagligt. För att komma ihåg vad som är viktigast kan du använda minnesregeln L-ABC.

L - Livsfarligt läge

Innan du börjar hjälpa, tänk på Livsfarligt läge. Se dig omkring och kolla att platsen är säker. Försök ta reda på vad som har hänt. Överblicka situationen och kontrollera om det finns några potentiella faror. Varna, så att ytterligare skador kan förhindras. Försök sedan, om möjligt, att undanröja faror för den skadade och andra.

Närma dig endast olycksplatsen om du kan göra det utan risk. Om situationen inte är säker och du inte kan hjälpa utan att utsätta dig själv för fara, larma 112. Invänta sedan räddningspersonal på säkert avstånd från platsen.

A - Andning

Skapa en öppen luftväg och kontrollera om den skadade andas.

  • Medvetslös som andas normalt: placera i stabilt sidoläge.
  • Medvetslös som inte andas normalt: larma 112 och starta hjärt- och lungräddning, HLR.

B - Blödning

Stoppa yttre blödning genom att hålla tryck på såret.

C - Cirkulationssvikt

Förebygg cirkulationssvikt - låt personen ligga ned, förhindra avkylning.

Ring 112

Ring 112 så snart du kan och situationen tillåter. Är ni flera hjälpare kan
någon av er larma tidigare.

Ring 112

112 är ett särskilt nödnummer där samtalen besvaras av en SOS-operatör som skickar den hjälp som är nödvändig.

SOS-operatören ställer följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?
  • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?

Försök hålla dig så lugn som möjligt och beskriv tydligt vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför.

SOS-operatören hjälper dig och kan även behöva mer information när hjälpen är på väg, så stanna kvar i samtalet så länge operatören säger att du ska göra det.

Ring endast 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp, till exempel vid fara för liv, egendom och miljö.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar - L-ABC

Alla instruktioner