Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Sårskador

Det finns en rad olika sårskador, så här behandlar du dem för att inte riskera sårinfektion.
Det finns en rad olika sårskador, så här behandlar du dem för att inte riskera sårinfektion.

Första hjälpen vid mindre sår

 • Skrubbsår
  Ett skrubbsår kan variera i djup. Det viktigaste är att rengöra såret ordentligt för att undvika infektion.
 • Skärsår
  Vid djupa skärsår finns risk att blodkärl, nerver eller senor skadas.
 • Sticksår
  Ger ofta en liten hudskada men blodkärl, nerver eller senor kan vara skadade. Det finns också risk att smuts och bakterier göms långt ned i såret.
 • Skavsår
  Uppkommer oftast vid stor friktion mellan hud, skor och strumpor. Det blir en rodnad och oftast även en blåsa. Om blåsan spricker bildas ett öppet sår.

 

 1. Tvätta rent
  • Spola om möjligt med rinnande vatten.
  • Tvätta med tvål och vatten.
  • Om såret är svårt att rengöra kan du använda en mjuk borste.
 2. Om såret glipar
  Om såret glipar, för ihop sårkanterna med plåster eller sårtejp.
 3. Lägg förband
  Lägg ett förband över såret och låt det om möjligt sitta kvar några dagar.

 

Första hjälpen när sårskadan kräver sjukvård

 

 1. Larma 112 vid behov.

  Ring 112

 2. Täck över såret med ett förband.
 3. Om det finns föremål kvar i såret, låt det sitta kvar.

 

Sök sjukvård för en sårskada om:

 • Såret är djupt och svårt att rengöra.
 • Såret medför nedsatt funktion, rörlighet eller känsel.
 • Såret glipar och det är svårt att få ihop sårkanterna.
 • Främmande föremål sitter fast i såret.
 • Såret är i ansiktet eller över en led.
 • Det finns risk för sårinfektion.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – Sårskador

Alla instruktioner