Plåster fästs på en sårskada

Sårskador

Sårskador

Det finns en rad olika sårskador, så här behandlar du dem för att inte riskera sårinfektion.

Olika typer av sårskador

 • Skrubbsår
  Ett skrubbsår kan variera i djup. Det viktigaste är att rengöra såret ordentligt för att undvika infektion.
 • Skärsår
  Vid djupa skärsår finns risk att blodkärl, nerver eller senor skadas.
 • Sticksår
  Ger ofta en liten hudskada men blodkärl, nerver eller senor kan vara skadade. Det finns också risk att smuts och bakterier göms långt ned i såret.
 • Skavsår
  Uppkommer oftast vid stor friktion mellan hud, skor och strumpor. Det blir en rodnad och oftast även en blåsa. Om blåsan spricker bildas ett öppet sår.

Första hjälpen vid mindre sår

 1. Tvätta rent
  - Spola om möjligt med rinnande vatten.
  - Tvätta med tvål och vatten.
  - Om såret är svårt att rengöra kan du använda en mjuk borste.
 2. Om såret glipar
  Om såret glipar, för ihop sårkanterna med plåster eller sårtejp.
 3. Lägg förband
  Lägg ett förband över såret och låt det om möjligt sitta kvar några dagar.

Första hjälpen när sårskadan kräver sjukvård

 1. Larma 112 vid behov.

  Ring 112
 2. Täck över såret med ett förband.
 3. Om det finns föremål kvar i såret, låt det sitta kvar.

Sök sjukvård för en sårskada om

 • Såret är djupt och svårt att rengöra.
 • Såret medför nedsatt funktion, rörlighet eller känsel.
 • Såret glipar och det är svårt att få ihop sårkanterna.
 • Främmande föremål sitter fast i såret.
 • Såret är i ansiktet eller över en led.
 • Det finns risk för sårinfektion.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – sårskador

Vad är hudens uppgift?

Huden är vårt största organ, den totala ytan är 1,5-2,0 kvadratmeter hos en vuxen person. Hudens uppgifter är bland annat att:

 • Skydda oss mot bakterier
 • Reglera kroppstemperaturen
 • Vara ett känselorgan
Hur ska jag behandla ett skavsår?
 • Vid skavsår med rodnad: tvätta rent och sätt på en skavsårsplatta.
 • Vid skavsår med blåsa: tvätta rent, punktera eventuellt blåsan med en steril nål i blåsans nedre kant (glödga en nål) och töm ur vätskan. Sätt sedan på en skavsårsplatta. Hel hud är alltid ett bra skydd mot infektioner men risken för infektion ökar om blåsan spricker.
Vad är en sårinfektion?

Om det finns bakterier i såret kan en infektion uppstå som fördröjer sårläkningen. Om såret inte läker på ett par dagar och det fortfarande finns tecken som rodnad, svullnad och varbildning kan en sårinfektion ha uppstått. Om sårinfektionen sprids till blodkärlen kan det leda till sepsis, som tidigare kallats blodförgiftning. Vid sårinfektion – sök sjukvård.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner