Barn som badar i havet

Fjärsingstick

Fjärsingstick

Ett stick från en fjärsing kan vara giftigt. Så här gör du om du fått ett fjärsingstick.

 • Fjärsing är den enda fiskarten i Sverige med ett farligt gift. Om du plockar fisken ur nät när du fiskar eller trampar på den när du badar kan du sticka dig på en fjärsing.
 1. Inaktivera giftet med varmt vatten
  Värme inaktiverar giftet. Sänk omedelbart ner den drabbade kroppsdelen i så varmt vatten du kan (utan att riskera brännskada), cirka 40-45 grader i 30-60 minuter eller tills smärtan går över. Prova temperaturen på en oskadad kroppsdel först.
 2. Ta bort gifttaggen
  Försök ta bort eventuella rester av gifttaggen. Håll den drabbade kroppsdelen så stilla som möjligt.
 3. Sök sjukvård eller ring 1177
  Du behöver söka sjukvård/ringa 1177:
 • Vid yrsel, huvudvärk, frossa, svettningar eller illamående.
 • Om du inte får ut taggresterna.
 • Om smärtan inte avtar inom 30 minuter eller om svullnad eller smärtan ökar.
 • Om sårområdet blir rött och svullet med varbildning efter några dagar.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – fjärsingstick

Vad är en fjärsing och varför kan den vara farlig?

Fjärsing är den enda fiskarten i Sverige med ett farligt gift. Om du plockar fisken ur nät när du fiskar eller trampar på den när du badar kan du sticka dig på fjärsingen.


Fjärsingens gifttaggar sitter på gälarna och på den främre ryggfenan. Giftet sprutas in automatiskt som försvar om du rör vid en tagg, även hos döda fiskar.


Fiskarten är vanlig längs västkusten men kan även förekomma i södra Östersjön. Sommartid lever den på grunt vatten, ofta nerbäddad i sanden.

Vad kan jag använda om jag inte har varmt vatten?

Är du på sjön och har en termos kaffe, använd det!

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner