Man i butik har fått en stroke

Symtom på stroke

Symtom på stroke

Ett snabbt omhändertagande av en person som drabbats av en stroke kan rädda liv och begränsa skadorna. Så här ser du symtom på stroke.

 1. AKUT-testet
  AKUT-testet är ett enkelt sätt att testa om en person kan ha drabbats av stroke:

  A - Ansikte
  Be personen le/visa tänderna. Hänger ena mungipan?

  K - Kroppsdel
  Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder. Faller ena armen?

  U - Uttal
  Be personen upprepa meningen "Det är vackert väder idag". Sluddrar personen eller hittar inte rätt ord?

  T - Tid
  Varje sekund räknas. Tveka aldrig. Ring 112 direkt. Även ett symtom på en stroke räcker för att du bör ringa. Stroke är en störning i hjärnans cirkulation som kan ta sig lite olika uttryck. Ett snabbt omhändertagande kan rädda liv och begränsa skadorna.
 2. Ring 112
  Ring omedelbart 112 eller be någon annan att göra det.

  Ring 112
 3. Stanna kvar hos personen
  Stanna kvar hos och lugna personen i väntan på ambulans.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – stroke

Vilka är kännetecknen vid en stroke?
 • En stroke kan göra att personen dreglar
 • Domningar
 • Synstörningar
 • Plötslig, svår huvudvärk
 • Försämrad balans
 • Yrsel, svindel
 • Svårigheter att uttrycka sig och att förstå andra
Hur kan jag hjälpa någon som blir rädd eller orolig i samband med en stroke?

Håll dig lugn så är det lättare att tänka klart och hjälpa personen. Hjälp personen att inta det läge som denne tycker känns bäst. Lugna personen och berätta att hjälp är på väg.

Vad ska jag göra om jag inte förstår vad personen säger?

Vid en stroke kan det vara så att personen sluddrar och har svårt att tala tydligt, men ändå förstår vad du säger. Lugna personen, tala långsamt och berätta att hjälp är på väg.

Varför uppstår symptom som ansiktsförlamning, en svagare arm eller otydligt tal vid en stroke?

Stroke innebär en störning i blodflödet till hjärnan. Hjärncellerna skadas av syrebristen och detta påverkar kroppens funktion. Beroende på var i hjärnan skadan uppstår så ger det olika symptom, till exempel i ansiktet och armarna (det är inte ovanligt att det blir ena kroppshalvan som påverkas).

Varför påverkas ofta bara den ena sidan av kroppen vid en stroke?

Den ena hjärnhalvan styr ena sidan av kroppen och den andra halvan styr den andra sidan. Eftersom det oftast är bara är den ena hjärnhalvan som drabbas av cirkulationsstörningar så påverkas bara halva hjärnan och halva kroppen. Hos många människor finns språkområdet i den vänstra hjärnhalvan, nära det område som styr de motoriska funktionerna i höger sida av kroppen. En stroke som drabbar detta område kan ge högersidig försvagning och talproblem.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner