Man med värmeslag i solen

Värmeslag

Värmeslag

Värmeslag kan vara livshotande. Agera snabbt för att ta hand om en person eller ett barn som drabbats av värmeslag.

 • Personens hud är ofta varm, röd och torr vid värmeslag. Personen kan också drabbas av svängningar i vakenhetsgrad samt även kräkningar och förhöjd kroppstemperatur. Värmeslag kan vara livshotande.
 1. Svalka
  Uppsök en skuggig och sval plats, svalka personen och lät hen vila. Stanna hos personen och observera om tillståndet förändras.
 2. Ge dryck
  Ge dryck om personen kan dricka själv.
 3. Sök sjukvård eller ring 1177
  Om personen inte blir bättre inom 15 minuter sök sjukvård eller ring 1177.
 4. Ring 112 vid medvetslöshet
  Om personen blir medvetslös, lägg i stabilt sidoläge och ring 112.

Ring 112

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – värmeslag

Vad är solsting och värmeslag?

Långvarig, kraftig värmestrålning mot ett obetäckt huvud kan leda till förhöjd temperatur i hjärnan, vilket kallas för solsting.


Vid hög temperatur och hög luftfuktighet är det svårare att reglera kroppstemperaturen. Då finns det risk att drabbas av värmeslag.

Vilka är kännetecknen vid värmeskador?
 • Förhöjd kroppstemperatur
 • Yrsel, illamående
 • Trötthet, sänkt medvetande
Andra ord som används om värmeslag
 • Solsting
 • Solfrossa
Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner