Medvetslös person får hjälp i park

Medvetslös

Medvetslös

Hjälp en person som är medvetslös eller avsvimmad. Ett enkelt handgrepp som räddar liv är stabilt sidoläge.

 1. Kontrollera livstecken
  Skaka personen försiktigt och försök få kontakt. Om personen inte svarar eller reagerar är det ett tecken på medvetslöshet.
  Om personen reagerar på tilltal eller beröring, är hen vid medvetande. Fråga hur du kan hjälpa till.
 2. Kontrollera andning
  Om personen inte reagerar, kontrollera om personen andas genom att lägga en hand på pannan och två fingrar på hakspetsen. Böj huvudet bakåt samtidigt som du lyfter hakan – se, lyssna och känn efter andning. På en bebis (0-1 år) lyfter du bara hakan.
  Att se efter om bröstkorgen rör sig, samt lyssna och känna efter andetag mot din kind hjälper dig att avgöra om personen andas normalt eller inte.
 3. Ring 112
  Ring 112 eller be någon annan att göra det.

  Ring 112
 4. Lägg personen på sidan
  Om personen andas normalt, lägg personen på sidan och böj försiktigt huvudet bakåt. Detta läge hjälper till att hålla luftvägen öppen genom att tungan faller framåt och eventuellt blod och kräkningar kan rinna ut.
  Om personen inte andas - gå till "Vuxen – Andas inte/HLR på vuxen” eller “Barn – Andas inte/HLR på barn
 5. Övervaka personen
  Fortsätt kontrollera att personen andas och förhindra om möjligt avkylning. Lägg en filt eller ett klädesplagg både under och över personen.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – medvetslös

Hur gör jag med ett spädbarn som är medvetslöst?

Håll bebisen i sidoläge genom att lägga barnet i famnen, med huvudet lätt bakåtböjt. Ring 112 eller be någon annan att göra det.

Varför ska jag böja personens huvud bakåt för att kontrollera andningen?

Hos en medvetslös slappnar alla muskler av, även tungan. Tungan kan då blockera luftvägen, så att personen inte kan andas. När huvudet böjs bakåt så sträcks tungan framåt och luftvägen öppnas.

Om jag tror att personen kan ha skadat nacken eller ryggen, ska jag ändå lägga dem på sidan?

Även om du misstänker att personen har skadat nacken eller ryggen så bör du ändå lägga dem på sidan. Det viktigaste är att personen kan andas. Försök att hålla ryggraden i en rak linjer när du vänder personen. Om möjligt, be någon hjälpa dig att försiktigt vända personen.

Hur gör jag för att se och känna om personen andas?

Med huvudet bakåtsträckt, se efter om bröstkorgen rör sig. Du kan också lyssna och känna efter andetag mot din kind.

Kallas det "stabilt sidoläge" när en person läggs på sidan med huvudet bakåtböjt?

Ja, "stabilt sidoläge" är den formella benämningen på hur en medvetslös person som andas ska placeras för att luftvägen ska hållas öppen. Det viktigaste är att personen ska ligga på sidan med huvudet sträckt bakåt.


Detta kallas ofta framstupa sidoläge. Ibland kan det kännas förvirrande med alla steg för steg för hur detta "ska" göras, och då finns det en risk för att det viktigaste glöms bort – att personen ska ligga på sidan med huvudet sträckt bakåt.

Ska jag försöka prata med personen?

Ja, prata med och lugna personen. Även om den kanske inte svarar så kan det vara så att de hör vad som händer runt sig.

Vad ska jag göra med någon som svimmar?

Om någon är på väg att svimma så be personen lägga sig ned på rygg, med benen högt.


Svimning är en ytlig och kortvarig form av medvetslöshet som beror på en tillfällig syrebrist i hjärnan. En person som är avsvimmad vaknar som regel snabbt till om hen ligger ned med benen högt. Om personen inte vaknar, gör som vid medvetslöshet.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner