Stig går genom en sommaräng

Ormbett

Ormbett

Ta alltid kontakt med sjukvård om en person fått ett huggormsbett.

 • Ormbett orsakar oftast smärta. Titta efter bitmärken (två små hål/prickar) och svullnad.
 1. Lugna personen
  Lugna personen och låt hen vila.
 2. Håll kroppsdelen stilla
  Håll kroppsdelen som blivit biten stilla, helst i högläge. Lämna bettstället helt ifred. Ta av åtsittande kläder, skor och smycken.
 3. Sök sjukvård vid huggormsbett
  Sök alltid sjukvård/ring 1177 om någon blir huggormsbiten.
 4. Ring 112 om personen blir kraftigt allmänpåverkad – till exempel slö, svimfärdig, kräks eller får andningsbesvär.

  Ring 112

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – ormbett

Vilka ormar i Sverige är giftiga och hur ser de ut?

I Sverige är huggormen den enda vilda orm som är giftig. Huggormar har oftast ett tydligt, mörkt sicksack-mönster längs ryggen.

Ska jag lägga på is eller snöra av bettet?

Nej, lämna bettstället helt ifred. Försök inte heller suga eller skära ut giftet.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner