Våra sajter

Här hittar du länkar till Röda Korsets övriga sajter. Visste du att Röda Korset har både en högskola och en folkhögskola? RedNet är vårt intranät. Kommunsidor riktar sig till dig som vill engagera dig i Röda Korset lokalt. Röda Korsets Ungdomsförbund finns för dig som är yngre än 30 år.

Ormbett

Ta alltid kontakt med sjukvård om en person fått ett huggormsbett.
Ta alltid kontakt med sjukvård om en person fått ett huggormsbett.
 • Ormbett orsakar oftast smärta. Titta efter bitmärken (två små hål/prickar) och svullnad.

 

 1. Lugna personen
  Lugna personen och låt hen vila.
 2. Håll kroppsdelen stilla
  Håll kroppsdelen som blivit biten stilla, helst i högläge. Lämna bettstället helt ifred. Ta av åtsittande kläder, skor och smycken.
 3. Sök sjukvård vid huggormsbett
  Sök alltid sjukvård/ring 1177 om någon blir huggormsbiten.
 4. Ring 112
  Ring 112 om personen blir kraftigt allmänpåverkad – till exempel slö, svimfärdig, kräks eller får andningsbesvär.

  Ring 112

 

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar - Ormbett

Alla instruktioner