Knivskada med kraftig blödning

Blödning

Blödning

Stoppa en kraftig blödning genom att agera snabbt och skapa tryck på skadan.

 1. Tryck på såret så att blödningen minskar
  Tryck direkt på såret eller skadan så att blödningen minskar. Du kan behöva trycka mycket hårt med raka armar för att stoppa blödningen. Om du har kan du använda en t-shirt, strumpa eller liknande för att trycka med.
 2. Låt den skadade ligga ned
 3. Ring 112
  Om blödningen är stor, ring 112, eller be någon annan göra det.

  Ring 112
  Du får vägledning och hjälp från SOS-operatören.
 4. Fortsätt att trycka på såret tills hjälpen kommer
  Stanna kvar hos personen och lugna hen i väntan på ambulans.
 5. Lägg ett tryckförband
  Om blödningen minskar, kan du lägga ett tryckförband på skadan. Finns det inget första förband kan du använda provisoriskt material som en strumpa eller en sjal. Fäst tryckkudden genom att linda bindan flera varv. Avsluta med en knut direkt över tryckkudden eller fäst änden under förbandet.
 6. Kontrollera att blödningen stannat
  Förebygg cirkulationssvikt. Lägg en filt eller ett klädesplagg både under och ovanpå för att förhindra avkylning. Avkylning och smärta kan påverka cirkulationssvikten.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – blödning

Vad kan jag använda för att stoppa en stor blödning?

Använd det som finns tillgängligt som tryckförband, det behöver inte vara "riktig" första hjälpen-utrustning. Använd din egen hand, den skadades hand, en t-shirt, en handduk – vad som helst som kan användas som ett tryckförband för att stoppa eller minska blödningen.

Vad ska jag göra om det blöder igenom förbandet?

Låt det första förbandet sitta kvar och förstärk med mer förband utanpå, till exempel fler handdukar och t-shirts, och fortsätt att hålla tryck. Ring 112, eller se till att någon annan gör det.

Ska jag lägga ett avsnörande förband för att stoppa en stor blödning?

Enda gången det kan vara aktuellt med ett avsnörande förband är om tryckförband inte kan användas eller inte räcker för att minska blödningen. Om du tvingas att lägga ett avsnörande förband så notera vilken tid detta görs, och meddela sedan denna tid till sjukvårdspersonalen.

Personen ser blek ut, fryser och är yr. Varför det?

Det kan vara ett tecken på att blodcirkulationen i kroppen inte är tillräcklig för att täcka kroppens syrebehov. Den syrebrist som då uppstår gör att cellerna skadas eller dör. Om cirkulationssvikten förvärras blir tillståndet snabbt livshotande.


För att skydda de känsliga organen går kroppens inbyggda försvar igång när blodcirkulationen sviktar. Hjärtat kompenserar genom att pumpa snabbare. Blodet omfördelas från mindre sårbara organ till hjärnan, hjärtat och lungorna.


Om du misstänker att någon är på väg att drabbas av cirkulationssvikt så ring 112, stoppa eventuell blödning, se till att personen lägger sig ned. Förhindra avkylning.

Finns det risk att jag smittas av något från den skadades blod?

Risken för att du ska bli smittad av något är liten. För säkerhets skull är det dock bäst att undvika direktkontakt med blodet. Du kan använda skyddshandskar eller plastpåsar, eller be den skadade att själv trycka på såret.

Ska jag tvätta såret?

Mindre skär- och skrapsår kan du tvätta för att få bort smuts. Tvätta inte sår som blöder mycket, eftersom det försvårar för blodet att koagulera (klumpas ihop och stelna) och kan göra att det blöder mer.

Vad ska jag göra om det sitter fast ett föremål i såret?

Låt föremålet sitta kvar – det hjälper till att täppa till hålet och stoppa blodflödet. Lägg tryck runt om föremålet. Att ta bort föremålet kan göra blödningen mycket större.

Hur gör jag om någon blöder näsblod?

Kläm på näsans mjuka del, där näsbenet slutar, eller be den skadade att göra det själv. Be personen att sitta lätt framåtlutad och andas genom munnen. Trycket hjälper till att stoppa blödningen.


Böj inte huvudet bakåt, eftersom det då finns risk att blodet kan rinna bakåt ner i halsen och orsaka andningssvårigheter eller kräkningar.


Kontakta sjukvård (till exempel 1177) om näsblödningen inte slutar inom ungefär en halvtimme.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner