Barn får HLR - hjärt- lungräddning

Så gör du HLR - hjärt- lungräddning på barn

Så gör du HLR - hjärt- lungräddning på barn

Våga agera! Hjärt-lungräddning, HLR, ökar alltid chansen att överleva ett hjärtstopp hos ett barn eller en bebis. Så här gör du.

Vem räknas som en bebis eller barn?

 • Bebis eller spädbarn: 0-1 år
 • Barn: 1-18 år
 • Barn som ser vuxna ut: gör HLR som på en vuxen

 1. Kontrollera livstecken
  Skaka barnet eller bebisen försiktigt och försök få kontakt. Om barnet inte svarar eller reagerar är det ett tecken på medvetslöshet.

  Om barnet reagerar på tilltal eller beröring, är hen vid medvetande. Fråga hur du kan hjälpa till.
 2. Kontrollera andning
  Om barnet inte reagerar, kontrollera om det andas genom att lägga en hand på barnets panna och två fingrar (ett finger på en bebis) under hakspetsen. Lyft hakan och böj huvudet bakåt. På en bebis lyfter du bara hakan. Se, lyssna och känn efter andning.

  Om barnet andas, gå till "Medvetslös som andas".
 3. Gör 5 inblåsningar
  Om barnet andas onormalt eller inte alls, gör 5 inblåsningar:

  - Öppna luftvägen genom att lägga en hand på barnets panna och försiktigt lyfta barnets haka.

  - Bebis eller spädbarn (0-1 år):

  Ta ett andetag, gapa stort och slut dina läppar runt barnets näsa och mun. Blås försiktigt in luft under 1 sekund.

  - Barn (1-18 år):

  Täpp till näsborrarna med tummen och pekfingret. Ta ett andetag, gapa stort och slut dina läppar runt barnets mun. Blås långsamt in luft.
 4. Ring 112
  Ring 112 snarast, eller be någon annan att göra det. Sätt mobilen på högtalare. Du får vägledning och hjälp från SOS-operatören.

  Ring 112
 5. Gör 15 bröstkompressioner
  Om barnet eller spädbarnet andas onormalt eller inte alls, gör bröstkompressioner.

  - Bebis eller spädbarn (0-1 år):
  Placera två fingrar på den nedre delen av spädbarnets bröstben. Tryck ned bröstbenet ca 4 cm.

  - Barn (1-18 år):
  Placera en eller två händer på den nedre delen av barnets bröstben. Tryck med rak arm ned bröstbenet 5-6 cm.

  - Tryck i en takt av 100-120 kompressioner per minut.
  Släpp upp bröstbenet helt mellan kompressionerna, men behåll hudkontakten.
 6. Gör 2 inblåsningar
  Gör 2 inblåsningar efter 15 bröstkompressioner.
 7. Fortsätt med kompressioner
  Fortsätt med kompressioner eller växla mellan 15 kompressioner och 2 inblåsningar utan avbrott mellan serierna.

  Fortsätt med hjärt-lungräddning, HLR, till dess att:

  - Ambulansen kommer
  - Barnet visar tydliga livstecken
  - Någon annan tar över
  - Hjärtstartaren säger åt dig att göra uppehåll
  - Du inte orkar längre
 8. Använd en hjärtstartare
  Om det finns en hjärtstartare tillgänglig, starta den och följ råden som den ger.

Relaterad första hjälpen

Frågor och svar – hjärt-lungräddning, HLR, på barn

Hur gör jag med en bebis som är medvetslös men andas?

Håll i sidoläge genom att lägga barnet i famnen, med huvudet lätt bakåtböjt. Ring 112 eller be någon annan att göra det.

Hur gör vi om vi är två som hjälper till?

Om ni är två hjälpare, be den andra larma 112 redan från början och sedan hämta hjärtstartare, om en sådan finns i närheten. Att utföra hjärt- lungräddning, HLR, är ansträngande så byt av varandra varannan minut.

Kan jag använda en hjärtstartare för vuxna på ett barn?

Om det finns en hjärtstartare för barn, alternativt en hjärtstartare med barn-elektroder eller ett barnläge aktiverat, ska den användas på barn under 8 år. Finns det ingen hjärtstartare för barn ska en hjärtstartare för vuxen användas.


Här kan du läsa mer om hjärtstartare

Varför ska jag böja barnets huvud bakåt för att kontrollera andningen?

Hos en medvetslös person slappnar alla muskler av, även tungan. Tungan kan då blockera luftvägen, så att barnet eller bebisen inte kan andas. När huvudet böjs bakåt så sträcks tungan framåt och luftvägen öppnas.

Om jag tror att barnet kan ha skadat nacken eller ryggen, ska jag ändå lägga det på sidan?

Även om du misstänker att barnet har skadat nacken eller ryggen så bör du lägga det på sidan, det viktigaste är att barnet kan andas. Försök att hålla ryggraden i en rak linje när du vänder barnet. Om möjligt, be någon hjälpa dig att försiktigt vända barnet.

Hur gör jag för att se och känna om barnet andas?

Med huvudet bakåtböjt, se efter om bröstkorgen rör sig. Du kan också lyssna och känna efter andetag mot din kind.

Vad är bröstkompressioner?

Bröstkompressioner är när du placerar händerna mitt på personens bröst och i snabb takt trycker ned och släpper upp bröstbenet. Detta pumpar ut blodet i kroppen så att det kan cirkulera genom livsviktiga organ, framförallt hjärnan, och kan också göra så att ett eventuellt luftvägshinder lossnar.

Hur länge ska jag göra bröstkompressioner?

Fortsätt tills hjälpen kommer. Om ni är två personer som hjälper till så byt av varandra varannan minut, med så korta avbrott i kompressionerna som möjligt.

Kallas det "stabilt sidoläge" när en person läggs på sidan med huvudet bakåtböjt?

Ja, "stabilt sidoläge" är den formella benämningen pã hur en medvetslös person som andas ska placeras för att luftvägen ska hållas öppen. bland kan det kännas förvirrande med alla steg för hur detta "ska" göras, och då finns det en risk för att det viktigaste
glöms bort, att personen ska ligga på sidan med huvudet sträckt bakåt.


Medvetslös som andas

Ska jag försöka prata med barnet?

Ja, prata med och lugna barnet. Även om det kanske inte svarar så kan det vara så att det hör vad som händer runt sig.

Vad ska jag göra med ett barn som svimmar?

Om ett barn är på väg att svimma så be det lägga sig ned på rygg, med benen högt. Svimning är en ytlig och kortvarig form av medvetslöshet som beror på en tillfällig syrebrist i hjärnan. Den drabbade vaknar som regel snabbt till om hen ligger ned med benen högt. Om barnet inte vaknar, gör som vid medvetslöshet.

Var kan jag lära mig mer om livräddande första hjälpen?

Röda Korset arrangerar kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning, HLR, för privatpersoner, ideella föreningar, föräldragrupper med flera. Lär dig rädda liv vid ett olycksfall eller akut sjukdom på barn och på vuxna.

Röda Korsets kurser i första hjälpen och hjärt- lungräddning, HLR

Alla instruktioner