Barn i närheten av flaskor med farligt innehåll.

Förgiftningar

Förgiftningar

Förebygg förgiftningar hos små barn genom att minska riskerna.

Var förberedd om olyckan är framme

Minska risken för förgiftning hos små barn

  • Mediciner, även receptfria, ska förvaras i låsbart skåp, minst 1,5 meter över golvet.
  • Förvara rengöringsmedel, diskmedel och andra kemikalier så att barn inte kommer åt dem.

Fler tips för att förebygga olyckor hos barn

Välj ett område för att se vad du kan göra för att minska riskerna för ditt barn.

Kvinna som satt i halsen och får hjälp med första hjälpen vid luftvägsstopp

Kurser i första hjälpen, fysiskt och online

Lär dig första hjälpen