Ett barn har bränt sig.

Brännskador

Brännskador

Förebygg brännskador hos små barn genom att minska riskerna.

Var förberedd om olyckan är framme

Minska risken för brännskador hos små barn

  • Drick aldrig varma drycker med ett litet barn i knäet. Var noga med att barn inte når varm mat eller kokande vatten.
  • Spisen ska ha hällskydd, tippskydd och ungnen ugnsluckeskydd.
  • Tändstickor och tändare ska förvaras utom räckhåll. Var uppmärksam så att barn inte bränner sig på en varm kamin eller öppen spisen.
  • Jordfelsbrytare har räddat många liv. Se till att det finns hemma hos er.
  • Sladdar ska vara hela och gärna läggas undan efter användning eller ligga på ett sätt så att barn inte kan dra i dem. Eluttag ska vara petskyddade.
  • Kontrollera att element inte blir för varma. Ett elelement kan behöva ett elementskydd.

Tänk också på detta när de blir större

  • Brandvett - låt barnet tillsammans med en vuxen tända en tändsticka och släcka den igen. Att t.ex. laga mat utomhus över öppen eld ger tillfälle att lära barn att både tända och släcka eld.
  • Lämna aldrig barn ensamma med öppen eld.

Fler tips för att förebygga olyckor hos barn

Välj ett område för att se vad du kan göra för att minska riskerna för ditt barn.

Kvinna som satt i halsen och får hjälp med första hjälpen vid luftvägsstopp

Kurser i första hjälpen, fysiskt och online

Lär dig första hjälpen